h

Extra geld voor minimabeleid behouden

7 november 2012

Extra geld voor minimabeleid behouden

Het college van B&W heeft in de begroting het voorstel gedaan om te bezuinigen op extra geld voor kwetsbare groepen.

Tijdens de behandeling van de begroting was de SP fractie nogal verontwaardigd over het feit dat er in twee gevallen bezuinigd werd op het minimabeleid. Het ging in beide gevallen om extra geld, dat de gemeente van het rijk had ontvangen voor bepaalde kwetsbare doelgroepen. De SP vindt het niet verstandig om daar nu op te bezuinigen. Ten eerste bespreekt de gemeenteraad in december de nieuwe nota minimabeleid. Dat lijkt ons dan een beter moment om af te wegen of er wel of niet bezuinigd kan worden. Ten tweede belooft het nieuwe regeerakkoord niet veel goeds voor de kwetsbare groepen..

Zo bleek er nu nog €46.000 over te zijn van een extra budget, dat in 2008/2009 beschikbaar was gesteld om kinderen uit arme gezinnen deel te laten nemen aan sport, cultuur of andere activiteiten. Van een totaal €66.000 is slechts €20.000 besteed. De SP vindt het spijtig dat er nu nog zoveel van dit geld niet besteed is. Wij geloven namelijk niet dat het probleem van arme kinderen in de gemeente inmiddels helemaal is opgelost. Het college wilde het gehele resterende budget bezuinigen. Door een voorstel van de SP blijft het geld nu nog een jaar langer beschikbaar. Alle partijen, behalve de VVD, stemden voor dit voorstel. Wij hopen dat het geld goed besteed wordt en er zo weer meer kinderen uit arme gezinnen kunnen (blijven) deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

In het tweede geval ging het om een bedrag van €199.000, dat het rijk structureel beschikbaar stelt voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Het college meende van dit bedrag wel de helft te kunnen bezuinigen. De SP fractie heeft een voorstel ingediend om toch het gehele bedrag van €199.000 per jaar te bestemmen voor de genoemde doelgroep. Ook voor dit voorstel stemden alle partijen, behalve de VVD. De SP is blij dat in beide gevallen het extra geld voor minimabeleid is behouden.

U bent hier