h

Zorgen over faillissement Carion

4 februari 2013

Zorgen over faillissement Carion

Op 23 januari jl. heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken over Carion. Het betreft zowel de organisatie, die welzijnstaken uitvoert, als de kinderopvangorganisatie Kinderij. Carion is een grote organisatie in Rheden, waar veel bewoners diensten afnemen, die vallen onder bijv. maatschappelijk werk, jongeren- en ouderenwerk.

Een curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart of overname. Tot eind februari lijken de diensten in elk geval kunnen worden voortgezet bij de welzijnsorganisatie en de Kinderij. De ca. 300 werknemers hebben ontslag gekregen, de betaling van hun salaris zal door het UWV worden geregeld. Genoeg reden tot zorg, voor de inwoners/clienten, personeel en ca. 700 vrijwilligers. Door het faillissement loopt de gemeente Rheden een financieel risico van 1,8 miljoen euro (borgstelling voor leningen).

Tijdens een ingelast debat, een zogenaamd interpellatiedebat, dat was aangevraagd door alle partijen, sprak de Rhedense gemeenteraad afgelopen dinsdag over de situatie rondom Carion. Terwijl op de publieke tribune personeel en vrijwilligers van Carion zaten, spraken alle partijen hun zorgen uit. De SP fractie noemde het een ontzettend nare en onzekere situatie voor alle betrokkenen. Ook vraagt de SP zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe het nu verder moet. "Het eerste belang is voor nu vooral het voortzetten van de dienstverlening", aldus fractievoorzitter Jorine Dirks.

Waarschijnlijk wordt er in de loop van de maand bekend, hoe het na februari verder gaat met de welzijnstaken en de kinderopvang.

De SP wenst alle betrokkenen veel sterkte!

U bent hier