h

SP stemt tegen meerjarenbeleidsplan WMO: kantelen en bezuinigen.

27 maart 2013

SP stemt tegen meerjarenbeleidsplan WMO: kantelen en bezuinigen.

Op dinsdag 26 maart besprak de gemeenteraad het WMO meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Dit plan draagt de titel ‘Kantelen is een werkwoord’ en daaronder staat ‘Vraag niet alleen wat de gemeenschap kan doen voor jou maar vraag ook vooral wat jij kunt doen voor de gemeenschap.'

Kantelen is een werkwoord, maar bezuinigen ook. Laten we eerlijk zijn en het beestje gewoon bij de naam noemen. Het gaat hier gewoon om een bezuinigingsoperatie. In de Dikke van Dale staat als verklaring bij kantelen ”omslaan door te zware belasting” en dat is nu precies waar de SP zich zorgen over maakt.’ zo sprak Henk Molenaar van de SP fractie in zijn bijdrage.

De nota loopt over van de woorden zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Bij eerdere gelegenheden, zoals de behandeling van Minderen met Beleid en de Sociale visie heeft de SP hierbij al kanttekeningen geplaatst.
De SP is bang dat het beroep op het eigen netwerk en eigen verantwoordelijkheid doorslaat. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 'zorgbehoevenden zich met hulp van hun sociale netwerk juist verre van zelfredzaam voelen' - omdat men zich nu al beschaamd en schuldig voelt door wat ze van anderen vragen, en niet nog meer afhankelijk willen worden. (Volkskrant 13 febr. 2013) Vrijwilligers ziet de SP niet als een structurele oplossing. Hulp van vrijwilligers is heel welkom, als extra, maar je moet het niet willen beschouwen als vervanging van professionele krachten.

We moeten ons als gemeente ook afvragen tot hoe ver we gaan in het vragen van een tegenprestatie en een beroep doen op wederkerigheid. Dus alleen thuiszorg als je iets voor een ander terug kunt doen?! En wat als je dat niet kunt, maar geen nee durft te zeggen?

De SP ziet veel in solidariteit en gemeenschapszin en de menselijke maat. Wie wil er geen samenleving waarin we bij elkaar betrokken zijn? De SP ziet de buurt als de schaal van de toekomst en ziet ook het belang van de verantwoordelijke burger. Als buurman, verzorger en vrijwilliger. Als medeverantwoordelijke voor de buurt. Maar dat moet dan van onderop gestimuleerd en gefaciliteerd worden, en niet als bezuinigingsoperatie van bovenaf worden opgelegd.
De SP stemde als enige fractie tegen het meerjarenbeleidsplan.

U bent hier