h

Zorgen om schuldhulpverlening

28 april 2013

Zorgen om schuldhulpverlening

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 april werd de nieuwe nota schuldhulpverlening van de gemeente Rheden besproken.

De SP heeft al langere tijd zorgen om de ontwikkelingen op dit gebied. Sinds januari dit jaar voert de gemeente de afhandeling van schuldhulpverlening weer zelf uit, nadat de samenwerking met het BAC in Arnhem voor 2 jaar is opgeschort.

Kern van het nieuwe beleid is het afschaffen van de zorgplicht. Niet meer zorgen voor, maar zorgen dat. Mensen zullen in eerste instantie vooral een beroep moeten doen op de zelfredzaamheid en het eigen sociale netwerk. De gemeente zet vol in op de begeleiding door vrijwilligers.

De vraag naar schuldhulpverlening neemt toe en zal de komende jaren naar verwachting nog verder toenemen. De problemen waar mensen mee te maken krijgen, zullen ook steeds complexer worden.

Een goede schuldhulpverlening is zeer belangrijk. Het is niet alleen een maatschappelijk probleem, maar ook een zeer persoonlijk sociaal probleem. Er moet dus oog zijn voor de aard van de problemen van cliƫnten. Op het moment dat mensen daadwerkelijk aankloppen bij de gemeente, dan is er echt al iets aan de hand en is tijdige en snelle hulp op dat moment vaak ook hard nodig.

De SP Rheden heeft zorgen dat de gemeentelijke organisatie niet voldoende klaar is voor de toenemende vraag naar schuldhulpverlening. Er zijn nu al signalen dat de afhandeling soms erg lang op zich laat wachten. Gevolg de schulden stapelen zich alleen maar op. Wethouder Vugts gaf tijdens de raadsvergadering aan dat mogelijk al binnen een jaar zal worden gekeken of de werkzaamheden weer terug kunnen naar het BAC. Van het BAC naar de gemeente en straks weer naar het BAC. Niet verantwoord denkt de SP.

Het college van B&W heeft aangegeven dat alles budget-neutraal uitgevoerd moet worden. De gemeente gaat het uitvoeren met de middelen die er nu zijn, er komt dus geen geld bij mocht de vraag zodanig zijn dat de ambtelijke organisatie dit niet aan kan.

De fractie van de SP is de enige fractie die tegen deze nota heeft gestemd. Wat zijn uw ervaring met de schuldhulpverlening? Mailen kan naar rheden@sp.nl

U bent hier