h

Stand van zaken: goederenvervoer

1 juni 2013

Stand van zaken: goederenvervoer

Op woensdag 29 mei vond in Theothorne in Dieren een inloopavond plaats over het goederenvervoer door Oost Nederland.

Er wordt al zeer lang gesproken over het goederenvervoer via spoor door onze regio.

Hoe zat het ook alweer?
In de randstad zullen reizigerstreinen vanaf ongeveer 2028 spoorboekloos gaan rijden, het zogenaamde PHS (Programma Hoogfrequent Spoor). Hierdoor is er op die trajecten minder ruimte voor het goederenvervoer.
Overzichtskaart Ijssellijn
Er is al zeer lang sprake van dat dat goederenvervoer via andere routes richting Duitsland zal gaan lopen, o.a. via de IJssellijn.
 
De afgelopen periode is het ministerie bezig geweest met het laten opstellen van de zogenaamde MER 1e fase. Deze Milieu Effect Rapportage brengt de gevolgen in beeld van vier mogelijke routes voor de goederentreinen tussen Zutphen en Hengelo.

In het najaar van dit jaar zal staatssecretaris Mansfeld (Infrastructuur en Milieu) een besluit nemen over welk tracé gekozen gaat worden. Inwoners en betrokkenen kunnen tot 7 juli aanstaande een reactie op de MER geven en naar het ministerie sturen. Via de site van het ministerie kunt u de MER downloaden en een reactie doorgeven.

In het najaar zal de staatssecretaris ook een nieuw tijdspad opstellen met betrekking tot de MER 2e fase. Deze laatste MER zal de gevolgen van een toename van het goederenvervoer over het gehele traject (Elst-Oldenzaal) in kaart brengen. Hierbij zullen dus ook de gevolgen voor onze gemeente in beeld worden gebracht, zoals geluids- en trillingsoverlast, gevolgen voor natuur en milieu, veiligheid, oversteekbaarheid enz.
 
Ondanks dat de inloopavond grotendeels over het traject Zutphen-Hengelo ging, was er ook aandacht voor onze gemeente. Op de informatiepanelen hingen enkele zorgwekkende plattegronden van dorpen binnen onze gemeente. ProRail had op basis van berekeningen laten weergeven welke maatregelen er nodig zouden zijn om de geluidsoverlast binnen de dorpen te beperken.
Onderstaand de plattegronden van Velp en Dieren.
Groen = geen maatregelen nodig.
Geel = beperkte maatregelen, zoals bijvoorbeeld gevelisolatie.
Rood = zware maatregelen, zoals een geluidsscherm van 2-4 meter hoog.

Velp
Spoor Velp geluidsschermen

Dieren
Spoor Dieren maatregelen

Ondanks dat dit op basis is van berekeningen en dit slecht 1 onderdeel van alle mogelijke overlast is, geeft dit toch een beeld van wat ons mogelijk te wachten staat.
 
Wat is er tot nu toe bekend?
- Er zullen naar verwachting maximaal 36 goederentreinen over de IJssellijn per etmaal gaan rijden. Omdat er overdag echter minder ruimte is, vanwege het personenvervoer, zal er ook ‘s nachts gereden gaan worden
- In eerste instantie zou het Goederenvervoer Oost Nederland (GON) opgezet worden tussen 2016-2020. Dit wordt nu op zijn vroegst 2020.
- De MER over het gehele traject zal waarschijnlijk ergens in 2015 afgerond zijn, dan zullen ook pas de gevolgen en de benodigde maatregelen voor de IJssellijn in kaart zijn gebracht. De staatssecretaris neemt in het najaar het besluit over dit tijdspad.
 
De komende maand zullen ook in andere gemeenten inloopavonden worden georganiseerd. De SP Rheden roept inwoners dan ook op om vooral te gaan kijken en ook een reactie te geven op de MER.

U bent hier