h

Partijen peilen mening van ondernemers: meerderheid tegen verruiming van koopzondagen

23 januari 2014

Partijen peilen mening van ondernemers: meerderheid tegen verruiming van koopzondagen

Afgelopen woensdagavond hebben (raads)leden van vier politieke partijen, ChristenUnie, Gemeentebelangen, Groep Pieper-Rook/Burgerbelangen en SP, de mening over koopzondagen gepeild. Dit gebeurde voorafgaand aan een bijeenkomst van de ondernermersvereniging in Velp. Aan ondernemers werd gevraagd of zij voorstander waren van het huidige beleid van 12 koopzondagen per jaar of dat zij voor verruiming zijn tot 52 koopzondagen.

Van de 40 ondernemers, die aan de peiling hebben meegedaan, liet bijna 70% weten het huidige beleid te willen handhaven. Enkelen van hen gaven ook aan dat zij liever terug zouden willen naar nul koopzondagen per jaar. Veel (kleine) ondernemers openen hun zaak niet op zondag. ‘We werken 6 dagen hard genoeg’, ‘de zondag is onze enige vrije dag’ en ‘mensen geven hun geld maar één keer uit’ waren vaak gehoorde argumenten. Een minderheid van de bevraagde ondernemers stemde voor verruiming van het aantal koopzondagen. Vaak gaven zij daarbij aan dat ondernemers dan de keuze hebben om wel of niet open te gaan. Veel ondernemers zeiden zelf echter niet of niet alle zondagen open te gaan.

Een korte rondgang bij ondernemers in Rheden leverde een vergelijkbaar beeld op. Een ruime meerderheid van de bevraagde ondernemers pleitte voor handhaven van het huidige beleid. In Dieren is eerder binnen de ondernemersvereniging een vergelijkbare peiling gehouden, waarbij 98% van de aanwezige ondernemers zich uitsprak tegen extra koopzondagen.

A.s. dinsdag 28 januari 2014 beslist de raad over een voorstel van het college voor de verruiming tot 52 koopzondagen. De fracties van ChristenUnie, Gemeentebelangen, Groep Pieper-Rook/Burgerbelangen en SP vinden twaalf koopzondagen meer dan genoeg!

U bent hier