h

SP Rheden kiest voor 100% sociaal

30 januari 2014

SP Rheden kiest voor 100% sociaal

Het verkiezingsprogramma waarmee SP Rheden de verkiezingen ingaat draagt de titel ‘100% sociaal’. Bij de keuzes die de SP in dit programma maakt staat het belang van mensen, die het door het lokaal of landelijk beleid moeilijk hebben of gaan krijgen, voorop.

Lijsttrekker Jorine Dirks licht deze keuze toe: ‘de gemeente Rheden krijgt vanaf 2015 belangrijke zorgtaken over de schutting gegooid door het kabinet Rutte II (VVD/PvdA). Veel van onze inwoners gaan hier mee te maken krijgen, bijvoorbeeld met de jeugdzorg of begeleiding naar werk. Maar de gemeente moet deze taken voor veel minder geld uitvoeren. Het is echt van belang dat we ons hier niet zomaar bij neerleggen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het Rhedense college zich opstelt als een verlengstuk van het kabinet. Er moeten sociale keuzes worden gemaakt en daarom is juist nu een sterke SP nodig.

Een ander speerpunt van de Rhedense SP is betaalbaar wonen. Het is belangrijk dat er in de gemeente genoeg betaalbare huurwoningen zijn. Ook blijft de SP zich actief inzetten tegen de komst van tientallen goederentreinen door onze dorpen. De afgelopen jaren heeft de SP daar veel acties tegen gevoerd met bewoners en organisaties.

 

Bij deze vijf speerpunten ligt voor de SP de komende jaren de prioriteit:

 • Kwetsbare inwoners mogen niet de dupe worden van afbraakbeleid!
  Dat betekent: niet bezuinigen op minimabeleid en verzet tegen landelijke bezuinigingsplannen.
 • Werk maken van eerlijke banen!
  Werk moet lonen, dus geen verplichte tewerkstelling van mensen met een bijstandsuitkering. Goede begeleiding en maatwerk bij re-integratie in plaats van ‘intimidatietrajecten’.
 • Betaalbaar wonen!
  Het aanbod van betaalbare huurwoningen mag niet minder worden door sloop, verkoop en huurverhogingen.
 • Bezuinigen begint op het gemeentehuis!
  De gemeente moet bij bezuinigingen het goede voorbeeld geven: minder duur extern ingehuurd personeel en lagere vergoeding voor raadsleden.
 • Laat de goederentrein varen!
  Geen tientallen extra goederentreinen door onze dorpen. Er zijn goede alternatieven zoals de binnenvaart, kustvaart en doortrekken van de Betuweroute.

Zie de bijlage hieronder voor het volledige programma.

U bent hier