h

SPeerpunt SP Rheden: laat de goederentrein varen!

27 februari 2014

SPeerpunt SP Rheden: laat de goederentrein varen!

Al jaren voert de SP Rheden, samen met andere SP afdelingen, de SP Statenfracties, de SP Tweede Kamerfractie en andere belangenorganisaties actie tegen de komst van tientallen goederentreinen door onze dorpen.

Er is al jaren sprake van een mogelijke toename van het aantal goederentreinen over de IJssellijn.  Door het zogenaamde “spoorboekloosrijden” in de Randstad, is daar op het spoor minder ruimte voor goederentreinen. Daarnaast is er door het ontwikkelen van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam een groei van transport te verwachten richting Duitsland en verder. Uit recente prognoses blijkt dat dit aantal mogelijk zal oplopen tot 36 goederentreinen per etmaal in 2020 door onze dorpen. Dit betekent dat er met de huidige bezetting van het spoor, overdag 4 Sprinters en 4 Intercity’s per uur, er vooral ’s avonds en ’s nachts goederentreinen door de gemeente zullen denderen!

De SP vindt een dergelijke uitbreiding van het goederenvervoer onacceptabel voor onze dorpen. Het doorgaan van deze plannen heeft zeer ongewenste gevolgen voor de leefbaarheid in onze gemeente.  Het leidt tot nog meer geluidshinder en nog meer last van trillingen dan er nu al is. Met maar liefst 37 gelijkvloerse spoorwegovergangen zal de wachttijd voor het spoor enorm toenemen. Hulpdiensten zullen hierdoor moeilijker ter plaatse kunnen komen. Bovendien heeft de SP grote zorgen over mogelijke gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen.

Een toename van goederentreinen over de IJssellijn kan niet zonder aanpassingen aan en langs het spoor. Om alle eerdergenoemde gevolgen te beperken zouden er zoveel "compenserende maatregelen" nodig zijn, dat dit onbetaalbaar wordt. Daarnaast zijn sommige mogelijke aanpassingen zeer onwenselijk, zoals hoge geluidsschermen. Bovendien wil de SP geen toename van het aantal goederentreinen over de IJssellijn, zodat (op termijn) uitbreiding van personenvervoer over het spoor mogelijk blijft.

Er zijn volgens de SP goede alternatieven,  zoals de binnenvaart, kustvaart en het doortrekken van de Betuweroute. De gemeente moet in de verschillende overlegorganen aandacht blijven vragen voor deze alternatieven. De SP benadrukt al jaren dat er alternatieven mogelijk zijn, die inmiddels ook breed gedragen worden.

Wat willen wij:

  • Geen toename van het aantal goederentreinen over de IJssellijn.
  • Gebruik maken van alternativen, zoals de binnenvaart, aansluiten Betuweroute op Duitsland en de kustvaart.
  • Aanpakken van de huidige overlast door (goederen)treinen.

 

U bent hier