h

SP stelt vragen over re-integratietrajecten en 'géén eigen inbreng' in bijstand

6 februari 2014

SP stelt vragen over re-integratietrajecten en 'géén eigen inbreng' in bijstand

De SP heeft onlangs vragen gesteld aan het college over twee nieuwe re-integratietrajecten. Terugkeer naar werk heeft voor de SP prioriteit. Bij re-integratie staat voor de SP maatwerk, zorgvuldige begeleiding en een respectvolle behandeling voorop.

De gestelde vragen gaan over de nieuwe re-integratietrajecten PowerVrouwen en Samen van Start. De SP wil meer informatie over de doelstelling, doelgroep en werkwijze van deze trajecten.

Tijdens een sessie van het project Samen van Start werd door een medewerker het volgende gemeld aan een deelnemer: “Zolang je het stempel bijstand op je hebt, heb je géén eigen inbreng meer”. De SP vindt deze opmerking stuitend en stelt ook hierover vragen. De SP is benieuwd naar de reactie van het college hierop.

Hieronder leest u de gestelde vragen:

 • Vraag: In dec. jl. heeft de SP Rheden gevraagd om een overzicht van alle re-integratietrajecten in de gemeente. PowerVrouwen en Samen van Start werden bij de beantwoording niet genoemd. Is het juist dat dit twee nieuwe initiatieven zijn?
 • Vraag: Wat is de doelstelling van deze projecten?
 • Vraag: Wat is bij beide projecten de doelgroep en zijn hieraan leeftijdsgrenzen verbonden?
 • Vraag: Hoe strikt worden deze leeftijdsgrenzen gehanteerd?
 • Vraag: Wordt bij het uitnodigen gekeken naar de persoonlijke situatie (maatwerk) van de mogelijke deelnemers? Op welke manier?
 • Vraag: Hoe worden de deelnemers geïnformeerd over de inhoud van deze projecten en wat er van hen wordt verwacht?
 • Vraag: Door welke organisatie(s) worden deze projecten uitgevoerd?
 • Vraag: Hoe wordt bij beide projecten omgegaan met de privacy van de deelnemers?

Tijdens een sessie van het project Samen van Start werd door de medewerker van de betrokken organisatie het volgende gesteld: “Zolang je het stempel bijstand op je hebt, heb je géén eigen inbreng meer”.

 • Vraag: Is dit binnen het Rhedense gemeentehuis bij betrokkenen ook de geldende norm voor mensen met het stempel bijstand?
 • Vraag: Zo ja, op wat voor manier wordt deze norm dan ook elders geïmplementeerd?
 • Vraag: Als dit niet de geldende norm is, wordt dit ook duidelijk gemaakt aan diegenen die verschillende vormen van dienstverlening binnen en namens het gemeentehuis uitvoeren?
 • Vraag: Op wat voor manier worden diegenen die de dienstverlening uitvoeren geïnstrueerd?
 • Vraag: Op wat voor manier worden de rechten van mensen met een bijstandsuitkering gewaarborgd en duidelijk gemaakt aan alle betrokkenen?

 

U bent hier