h

Jorine Dirks: "Ik accepteer geen zoek het maar uit-samenleving."

14 maart 2014

Jorine Dirks: "Ik accepteer geen zoek het maar uit-samenleving."

Verontwaardiging’, dat is de belangrijkste dri

jfveer van Jorine Dirks voor haar inzet voor de SP. Dirks, 32, geboren en getogen in de gemeente Rheden, is voorzitter van de SP-fractie in de Rhedense gemeenteraad en voert de SP-lijst aan bij de verkiezingen van 19 maart.

‘Ik ben bezorgd en vooral kwaad als ik zie hoe de verzorgingsstaat wordt afgebroken en ingeruild voor een zogenaamde participatie-maatschappij. Dat wordt verkocht met fraaie termen als eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen. Maar in de praktijk betekent het gewoon: zoek het zelf maar uit! Dat is een politieke keuze én een bezuinigingsmaatregel waar ik als SP’er niet achter kan en wil staan.’
 

Waarom zouden volgens jou de mensen op 19 maart op de SP moeten stemmen? ‘Het kabinet van VVD en PvdA kort miljarden op de zorg, sociale werkplaatsen, jeugdzorg, toeslagen, huren, uitkeringen en budgetten om mensen aan het werk te helpen. Dat moeten we niet pikken. Juist nu er vanuit Den Haag zoveel afbraakbeleid op de gemeente af komt, is een grote SP in Rheden nodig. De SP staat voor 100% sociaal, daar kan de kiezer van op aan. Wij vinden dat kwetsbare inwoners niet de dupe mogen worden van landelijke en lokale bezuinigingen.’
 

Je noemt vooral landelijke maatregelen, maar het zijn verkiezingen voor de gemeenteraad... ‘Klopt, maar de gevolgen van die maatregelen gaan we ook hier in Rheden echt voelen en bovendien heb ik de afgelopen periode gemerkt dat het college van VVD, D66, CDA, GroenLinks en ChristenUnie zich opstelt als een verlengstuk van het kabinet en geen enkel verzet tegen de plannen laat horen. Sterker nog: een meerderheid van de raad besloot het extra geld dat de gemeente van het Rijk kreeg voor de armoedebestrijding niet daaraan te besteden. Alsof er in Rheden geen sprake is van armoede. Ik word daar echt heel erg boos over!’
 

De SP had de afgelopen vier jaar twee zetels in de raad. Heb je als kleine fractie wel invloed? ‘Jazeker, ook met maar twee mensen hebben we het SP-geluid duidelijk kunnen laten horen. We hebben bijvoorbeeld consequent aandacht gevraagd voor goede thuiszorg, sociaal beleid en duur extern ingehuurd personeel. Zonder de SP zouden deze onderwerpen niet zo uitgebreid aan de orde zijn gekomen. Ook heeft de gemeenteraad zich dankzij de SP bijvoorbeeld uitgesproken tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en tegen de riante vertrekpremie van Stadsregiobaas Jaap Modder.’
 

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende periode? ‘We zullen ons blijven inzetten voor een goed gemeentelijk minimabeleid en voor goede begeleiding naar werk voor mensen met een uitkering. We hebben voorbeelden gekregen van mensen die geïntimideerd werden en bijvoorbeeld vijf keer per dag moesten solliciteren. Met zulke intimidatie-trajecten moet de gemeente direct stoppen. Een ander speerpunt is betaalbaar wonen: er moeten in de gemeente genoeg betaalbare huurwoningen zijn. We zien in verschillende dorpen dat huurwoningen verkocht worden en dat er flinke huurverhogingen worden doorgevoerd. Dat is een slechte ontwikkeling. Ook zullen we veel aandacht besteden aan de extra zorgtaken die het Rijk bij de gemeente over de schutting kiepert, zonder het geld erbij te geven dat nodig is om de taken goed uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld over de jeugdzorg, waar honderden jongeren en gezinnen in de gemeente Rheden mee te maken hebben. Hoe moet dat, als de gemeente daarvoor onvoldoende geld én kennis in huis heeft? Wij zullen er bovenop zitten!’
 

Hoe kom je aan het geld? Waar kan volgens jou op bezuinigd worden? ‘Bezuinigen begint op het gemeentehuis. De gemeenteraad kan het goede voorbeeld geven door de vergoeding voor raadsleden te verlagen. We hebben dat al meerdere keren voorgesteld, helaas was hier tot nu toe geen meerderheid voor! Ook vinden we dat de gemeente minder extern personeel moet inhuren. Het is beter om eigen kennis en kunde te ontwikkelen onder de ambtenaren, dan om extern personeel in te huren, vaak tegen hoge vergoedingen.’
 

Jullie blijven toch ook wel actievoeren? ‘Natuurlijk, wij bedrijven politiek op straat én in de raad. Een stem op de SP telt dus dubbel! Als raadslid sluit ik me echt niet op in het gemeentehuis, maar ga ik juist graag naar buiten. De SP zal, net als nu, vaak inwoners en organisaties opzoeken, bijvoorbeeld bij buurtonderzoeken en acties. Zo voeren we bijvoorbeeld al jaren actie tegen de komst van tientallen goederentreinen door onze dorpen en dat zullen we blijven doen!’

U bent hier