h

Op bezoek bij voedselbank en buurtcoach

7 maart 2014

Op bezoek bij voedselbank en buurtcoach

Gisteren waren drie kandidaten van de SP, Jorine Dirks (nr. 1), Henk Molenaar (nr. 2) en Tamara Koppelaar (nr. 5), op bezoek bij de voedselbank en bij de buurtcoach in Velp. Doel van deze bezoeken was om kennis te maken en informatie in te winnen.

’s Ochtends werden de SP’ers rondgeleid bij de Voedselbank Arnhem door Betty van den Akker, een van de vele vrijwilligers. Vanuit het distributiecentrum van de Voedselbank in Arnhem worden verschillende uitgiftepunten in Gelderland voorzien van voedselpakketten. Bij deze uitgiftepunten, bijvoorbeeld in Dieren, Rheden en Velp, halen veel mensen wekelijks een voedselpakket op. De voedselpakketten zijn bedoeld als aanvullende ondersteuning voor mensen die per maand minder dan 180 euro leefgeld ter beschikking hebben. Vanuit Arnhem worden wekelijks ca. 1150 voedselpakketten gedistribueerd.

De afgelopen jaren heeft de Voedselbank te maken met een toename van het aantal aanmeldingen. Ook in de gemeente Rheden is dit het geval. Zo zal er in Velp een tweede uitgiftepunt komen vanwege de groei van het aantal mensen dat hier een voedselpakket nodig heeft.

De SP waardeert het goede werk dat de vele vrijwilligers van de Voedselbank doen. De organisatie is een geoliede machine. Maar eigenlijk schrijnend dat er Voedselbanken nodig zijn vanwege falend politiek beleid. Steeds meer mensen hebben voedselhulp nodig omdat het (minimum)loon en de hoogte van uitkeringen te laag is om van rond te kunnen komen. Verder maken het kabinet en gemeentes onvoldoende werk van armoedebestrijding en minimabeleid.  Een nieuwe groep gebruikers van de Voedselbank zijn ZZP’ers die door de crisis in de problemen zijn gekomen.

’s Middags gingen de SP’ers op bezoek in buurthuis de Poort in Velp-Zuid. Hier spraken zij met buurtcoach Suus de Waard van stichting Viva Rheden en met Stini Westdorp, voorzitter van het bestuur van buurthuis De Poort.

Na het faillissement van welzijnsorganisatie Carion nam stichting VIVA (Vrijwillige Inzet Voor Anderen) taken over op het gebied van buurtwerk en ouderenwerk. Buurtcoach Suus de Waard heeft een belangrijke spilfunctie in de buurt. Zij heeft contacten met bewoners, verbindt mensen met elkaar, zet samen met hen activiteiten op en ondersteunt bij problemen. Hierbij werkt zij samen met o.a. Vivare, de gemeente en de politie.

De SP ziet de buurt als schaal van de toekomst en is erg positief over de inzet van de buurtcoach in Velp-Zuid. Van onderop raakt de buurt zo meer en meer betrokken bij elkaar. De SP heeft wel zorgen over de gevolgen van de invoering van de zogenaamde ‘participatiemaatschappij’, waarbij steeds meer van mensen wordt gevraagd. In Velp-Zuid is nu al meer dan de helft van de bewoners actief als mantelzorger…

Een enthousiast bestuur van vrijwilligers is na het faillissement van Carion verder gegaan met Buurthuis de Poort. Voorzitter Stini Westdorp vertelde hoe dit is verlopen. Dankzij alle inspanningen vormt buurthuis de Poort nu het kloppend hart in Velp-Zuid, voor en door buurtbewoners. Gisteren werd in de Poort een uitgiftepunt van de Speelgoedbank de Speelstoet geopend. De Speelgoedbank wordt ondersteund door cliënten van Activiteitencentrum het Knooppunt in Velp. Een mooie samenwerking, een mooi project.

 

U bent hier