h

SP: in Rheden tegen goederentreinen én in Den Haag…

5 maart 2014

SP: in Rheden tegen goederentreinen én in Den Haag…

Al jaren verzet de SP zich tegen de komst van tientallen goederentreinen door onze dorpen. De SP doet dit samen met de Tweede Kamerfractie van de SP, Statenleden in Gelderland en Overijssel, andere SP-afdelingen en belangenorganisaties.

Als eerste stelde de SP voor dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de binnenvaart. ‘Laat de goederentrein varen’ is dan ook ons motto bij acties. Andere alternatieven zijn het gebruik van kustvaart en het doortrekken van de Betuweroute.

De andere politieke partijen hebben zich inmiddels ook uitgesproken tegen de goederentreinen. Geen Rhedense partij wil die treinen hier! Regelmatig worden er werkbezoeken georganiseerd voor kamerleden. Goed om eens te kijken naar het stemgedrag van de partijen in Den Haag over dit onderwerp…

Tijdens een overleg op 29 januari en 4 februari over het spoor werden er door verschillende fracties voorstellen ingediend die te maken hadden met het goederenvervoer door Oost-Nederland. Voorstellen van verschillende partijen over het maken van een plan van aanpak voor het vermijden van gevaarlijke stoffen over de IJssellijn en het in kaart brengen van overlast werden door alle partijen gesteund.

Een voorstel van SP Tweede Kamerlid Eric Smaling kreeg helaas onvoldoende steun. Hij stelde voor om, voorafgaand aan de aansluiting van de Betuweroute, maximaal in te zetten op kustvaart en binnenvaart. Hij droeg daarbij de regering op om een scenario “niet linksaf slaan bij Elst” concreet uit te werken. Dat betekent dus: geen goederentreinen door de dorpen tussen Elst en Oldenzaal.
Het voorstel werd verworpen dankzij de volgende partijen: VVD, PvdA, CDA, D66, SGP, PVV, Bontes.
Voor het voorstel stemden SP, CU, PvdD, GL, 50Plus.

De SP zegt zowel in Rheden als in Den Haag: Laat de goederentrein varen!

Bekijk de motie van SP Tweede Kamerlid Eric Smaling op: http://tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2014Z01518&did=2014D03116

U bent hier