h

Verzoek SP om hertelling afgewezen. D66 start onderhandelingen

21 maart 2014

Verzoek SP om hertelling afgewezen. D66 start onderhandelingen

De avond dat de verkiezingsuitslagen bekend werden gemaakt was een hectische avond. In eerste instantie werd de SP als grootste partij uitgeroepen. Later bleek dat D66, de andere grote winnaar, 9 stemmen meer had. Hierdoor is D66 nu de grootste partij en bij deze partij ligt nu ook het initiatief tot coalitieonderhandelingen.

De SP Rheden heeft donderdagavond besloten om het voglende verzoek in te dienen tot hertelling:
”Nadat woensdagavond de eerste voorlopige uitslag bekend werd gemaakt, is deze enkele uren later gewijzigd. Bij verschillende partijen waren kleine verschillen, bij D66 werd een grotere aanpassing gedaan, waardoor de uitslag zodanig veranderde, dat deze partij nu de grootste bleek te zijn. Deze wijziging roept bij de SP vragen op over het proces van bekendmaking en telling.
Juist omdat de verschillen tussen de twee grootste partijen getalsmatig bijzonder klein zijn, is het in onze ogen van belang dat elke vorm van twijfel of onduidelijkheid over de uitslag wordt weggenomen. Daarom verzoekt de SP het centraal stembureau om een hertelling van alle uitgebrachte stemmen in de gemeente Rheden. Wij realiseren ons dat de zetelverdeling hoogstwaarschijnlijk niet zal wijzigen, maar menen dat van doorslaggevend belang kan zijn voor de koers voor de komende vier jaar welke partij het voortouw neemt bij de coalitieonderhandelingen.”

 

Vandaag om 10:00 uur heeft het centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Daarbij werd ook door het stembureau bekend gemaakt dat het verzoek van de SP om hertelling is afgewezen “omdat het verzoek niet voldeed aan alle eisen die daarvoor vanuit de kieswet worden gesteld:

- Er moet een ernstig vermoeden bestaan dat

- door 1 of meerdere stembureaus

- fouten zijn gemaakt bij de stemopneming

- die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling in de nieuwe gemeenteraad

Het centraal stembureau heeft bij de afweging ook de (landelijke) kiesraad om advies gevraagd.”

Dit betekent dat D66 nu het initiatief heeft tot coalitieonderhandelingen. Aanstaande zaterdag begint de eerste consultatieronde en zal D66 als eerste spreken met de SP en vervolgens met de andere partijen.

U bent hier