h

D66 laat SP links liggen; oude coalitie wil verder

1 april 2014

D66 laat SP links liggen; oude coalitie wil verder

Op woensdag 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De SP was in Rheden de grootste winnaar. De partij steeg van 2 naar 5 zetels. D66 had slechts 9 stemmen meer en startte direct daarna de gesprekken voor het vormen van een college. Ook met de SP zijn twee gesprekken gevoerd.

Afgelopen zondag heeft informateur Ron König (huidig wethouder voor D66 in Rheden) laten weten geen basis te zien voor een coalitie met daarin de SP, ondanks dat alle partijen de programmatische verschillen overbrugbaar achtten. Zijn advies is om de huidige coalitie van D66, CDA, VVD en GroenLinks voort te zetten. Deze partijen hebben de uitdrukkelijke wens uitgesproken het huidige beleid te continueren. Voor de SP is dit een onlogische keuze, omdat zowel VVD als GroenLinks flink verloren hebben.

Het ziet er naar uit dat D66 het advies van de informateur over zal nemen. Dat betekent dat daarmee het voorstel van de SP voor een verdere verkenning van de coalitie-mogelijkheden tussen D66 en de SP niet meer aan de orde is.

De SP Rheden heeft de gesprekken constructief gevoerd en vol ingezet op deelname aan de coalitie. Fractievoorzitter Jorine Dirks ziet het als een gemiste kans: ‘Dit was een kans voor socialer beleid met meer oog voor de kwetsbare inwoners binnen onze gemeente. De SP wilde het verschil maken, juist nu er extra zorgtaken op het bordje van de gemeente komen te liggen. Wij zagen mogelijkheden om dit samen met andere partijen te gaan doen. D66 laat deze kans links liggen. Ik ben ontzettend teleurgesteld dat D66 deze keuze heeft gemaakt en hiermee een groot gedeelte van de kiezers niet serieus wenst te nemen. Het is nu dus duidelijk dat D66 en de andere coalitiepartijen de grote winst van de SP negeren en er voor kiezen om door te gaan met de neoliberale koers van het huidige college: meer eigen verantwoordelijkheid en meer richting een “zoek het maar uit-samenleving”.

Met vijf raadsleden gaat de SP ook in de oppositie een vuist maken. De SP zal op straat en in de raad blijven strijden voor een socialer Rheden.

Wij kunnen als afdeling hier alle hulp bij gebruiken! Hoe meer leden actief zijn, hoe meer we kunnen bereiken met zijn allen. Ook meedoen? Lees hier verder voor de verschillende mogelijkheden.

U bent hier