h

SP Rheden steunt komst asielzoekerscentrum Velp

17 november 2014

SP Rheden steunt komst asielzoekerscentrum Velp

Op vrijdag 14 november heeft het college van B&W van de gemeente Rheden bekend gemaakt dat er een asielzoekerscentrum zal worden gevestigd in de voormalige “Zusterflat” in Velp. De SP Rheden heeft kennis genomen van dat besluit en heeft direct aangegeven dat onze fractie dat besluit steunt.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft te maken met een toenemende vraag naar opvanglocaties. Door allerlei oorlogen zijn steeds meer mensen op de vlucht, vooral uit landen als Syrië, Somalië, Eritrea, Irak en Afghanistan. De eerste stap is dat gekeken wordt naar opvanglocaties in de regio. Deze regio's zijn inmiddels echter overbelast en kunnen de toestroom aan vluchtelingen niet meer aan. Europa en dus ook Nederland heeft daarin een morele verplichting om te zorgen voor opvang. Dat is de reden dat het COA de afgelopen maanden op zoek is gegaan naar opvanglocaties in Nederland. De Zusterflat in Velp is door alle betrokkenen beoordeeld als een geschikte locatie. De eerste bewoners worden vanaf 1 februari 2015 verwacht. Het betreft maximaal 240 asielzoekers voor een periode van 2 jaar. In het verleden zijn in de gemeente Rheden asielzoekers opgevangen in Velp en Rheden.

SP fractievoorzitter Jorine Dirks: ‘het is goed dat we als gemeente solidariteit tonen met de mensen die zijn gevlucht voor oorlogen en hen hier een veilige plek kunnen geven. Het is belangrijk dat we deze mensen meer bieden dan alleen een dak boven het hoofd: ook scholing, begeleiding en voldoende activiteiten voor dagbesteding zijn nodig. Daarmee voorkom je namelijk ook verveling en eventuele overlast in de buurt. Ik hoop van harte dat dit asielzoekerscentrum in goede samenspraak en harmonie met de buurt kan bestaan.’

De gemeente organiseert samen met het COA op 26 november een informatiebijeenkomst: van 19.30 tot 21.30 uur in het restaurant van het Rijnstate Ziekenhuis aan de President Kennedylaan 100 in Velp.

Lees vragen en antwoorden op: http://rheden.nieuws.nl/nieuws/20141114/Asielzoekers-in-zusterflat-Rijnstate-Velp-vragen-en-antwoorden

U bent hier