h

Zorgen over jeugdzorg

13 november 2014

Zorgen over jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze overheveling van taken van provincie naar gemeente gaat gepaard met grote bezuinigingen. In Rheden heeft de SP fractie hierover al eerder haar zorgen geuit . De Gelderse fractie vindt dat de provincie de jeugdzorg niet zomaar bij de gemeente over de schutting kan gooien.

Bij de behandeling van de begroting voor de provincie Gelderland heeft de SP haar zorgen geuit over de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten. Volgens de SP moet Gelderland ook na 1 januari 2015 de jeugdzorg niet loslaten maar, waar dat nodig is, geld en expertise inzetten.

Op 1 januari wordt de jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Maar nu is al duidelijk dat er veel dingen mis dreigen te gaan. Vorige week hielden Provinciale Staten een hoorzitting over de jeugdzorg en daar werd duidelijk dat er nog heel wat knelpunten zijn.

Fractievoorzitter Eric van Kaathoven schetste een zorgelijk beeld uit de hoorzitting:"Er vallen grote aantallen ontslagen bij diverse jeugdzorginstellingen, en die komen niet uit de overhead maar gaan ten koste van de zorg. Wat dat betekent, hoorden we van een van de jongeren: de mentor waar zij net een band mee opgebouwd heeft, die verdwijnt want wordt ontslagen. We hoorden ook ouders die zich zorgen maken of hun kinderen de zorg op maat die ze bijvoorbeeld bij een zorgboerderij krijgen op termijn nog wel houden. Wethouders die blind contracten tekenen omdat langer wachten niet verantwoord is en professionals die een toename van bureaucratie vrezen als ze straks niet aan de provincie maar aan al die gemeenten moeten gaan rapporteren."

De SP vindt dat de provincie nog wel iets kan doen. Zo zou de provincie geld voor bijvoorbeeld zorginnovaties beschikbaar moeten stellen omdat voor de gewone (jeugd)zorg nu even voorrang heeft. Daarnaast kan de provincie de vinger aan de pols houden en samen met gemeenten en andere partijen regelmatig kijken wat er goed en niet goed gaat. Gelderland heeft de expertise daarvoor en kan daar een belangrijke rol in spelen.

Van Kaathoven: "Natuurlijk zijn we er daarmee niet. Niemand wil dat het mis gaat, dat kinderen de dupe worden van bezuinigingen en een systeemwijziging. En toch is dat wat er gaat gebeuren. Het is het gevolg van politieke keuzes, die niet de onze zijn. Maar laten we in ieder geval als provincie doen wat we nog kunnen doen."

U bent hier