h

SP Rheden in gesprek met inwoners over veranderingen in de zorg

14 december 2014

SP Rheden in gesprek met inwoners over veranderingen in de zorg

De afgelopen weken was de SP Rheden aanwezig in Velp en Dieren om de Zo-krant uit te delen en met inwoners in gesprek te gaan over de komende veranderingen in de zorg.

Per 1 januari gaat er veel veranderen in de zorg in Nederland. Gemeenten worden verantwoordelijk voor nieuwe taken. De Jeugdzorg zal door gemeenten worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Participatiewet en nieuwe taken wat betreft zorgverlening thuis. De SP heeft al eerder aangegeven zich grote zorgen te maken vanwege de bezuinigingen die gepaard gaan met deze veranderingen. Voor de SP is het als politieke partij nu belangrijk om te weten hoe deze veranderingen uit gaan pakken in de praktijk voor de mensen zelf.

Foto: SP

Veel inwoners waar we de afgelopen weken mee spraken gaven aan zich ook zorgen te maken over wat er gaat gebeuren. Enkele inwoners vertelden dat ze nu al merken dat er dingen aan het veranderen zijn. Een inwoner vertelde zijn/haar ervaringen met het Gesprek (in andere gemeenten ook wel het Keukentafelgesprek genoemd): “Toen de gemeente bij mij thuis was voor “het gesprek”, vroeg de ambtenaar of mijn buren niet konden helpen. Ik gaf daarop aan dat mijn buren ook rond de 80 jaar zijn. De ambtenaar zei toen dat hij zich niet kon voorstellen dat er geen mensen in de straat wonen die niet kunnen helpen. Hij zei: “Als er buren in de straat de ramen aan het wassen zijn, dan kunt u daar toch heen lopen en even vragen of ze die van u ook gelijk willen doen?”. Ik kon niet geloven dat hij dat echt van mij verwachtte!

Dit is slechts één voorbeeld van wat mensen nu al merken van bezuinigingen en veranderingen in beleid die de afgelopen jaren zijn ingezet. Mensen moeten meer gebruik maken van mantelzorg door familie of kennissen uit het eigen netwerk of zelfredzamer worden. De SP maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. “Nu al merken inwoners dat het het aanbod van zorg steeds minder wordt, hoe zal dat gaan als de echte bezuinigingen nog moeten plaatsvinden? Per 1 januari wordt de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe taken, dat is een feit. Zij krijgt hier ook minder geld voor. Wij zullen als SP nu goed in de gaten gaan houden hoe dit in de praktijk uit gaat pakken, voor de kinderen die jeugdzorg nodig hebben, voor de ouderen, voor de inwoners die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En waar nodig zullen we dan zeker aan de bel trekken bij het college en in de gemeenteraad.” Aldus Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter SP Rheden.

 

Wellicht gaan deze veranderingen ook voor u gevolgen hebben en gaat u per 1 januari iets merken in de manier waarop de zorg verleend wordt.

Maakt u zich zorgen? Merkt u op dit moment al dat er dingen veranderen? Bent u al op de hoogte van wat het voor u (of uw omgeving) gaat betekenen en wilt u dit doorgeven? Dat kan via rheden@sp.nl of via het contact-formulier op onze website.

U bent hier