h

SP stelt vragen over opsplitsing STMG

10 maart 2015

SP stelt vragen over opsplitsing STMG

De SP heeft vorige week kennis genomen van de opsplitsing van STMG en de overname van de contracten door STMR en Assist.

De SP is blij dat de lopende contracten zijn overgenomen en dat er dus zorgcontinuïteit is voor de inwoners. De fractie heeft echter nog wel enkele vragen over deze opsplitsing en heeft afgelopen weekend schriftelijk vragen gesteld aan het college van de gemeente Rheden.

Mochten inwoners of medewerkers al ervaring hebben met de opsplitsing, zowel positief als negatief, dan hoort de fractie dat graag! Dit kan worden doorgegeven via de contactgegevens op onze site.
 


Schriftelijke vragen SP Rheden bij opsplitsing STMG
Vraag: Tot wanneer lopen alle contracten van de taken die zijn overgenomen door STMR en Assist? Gelden de oude voorwaarden van aanbesteding?
Vraag: Welke rol heeft het college gespeeld bij de overname van de contracten? Waar heeft het college daarbij op gelet?
Vraag: Op wat voor manier zijn de lessen van Carion meegenomen in dit gehele proces?

Vraag: Weet het college hoe de problemen bij STMG konden ontstaan?
Vraag: In hoeverre speelden deze problemen al op het moment dat STMG de taken overnam van Carion?
Vraag: Sinds wanneer was het college op de hoogte van de problemen bij STMG? En welke stappen heeft het college sindsdien ondernomen?

In de Gelderlander konden we deze week lezen dat STMR wel van plan is wat te verbeteren, “het ging niet voor niets mis bij STMG”.
Vraag: Weet het college aan welke punten door STMR wordt gedacht? En weet het college wat inwoners daar van kunnen gaan merken?

Assist zegt in datzelfde artikel: “In het beste geval ondervinden zij (de cliënten) geen enkele hinder van de overname”.
Vraag: Weet het college wat cliënten kunnen merken als er geen sprake is van het “beste geval”?

Vraag: Welke stappen onderneemt het college om te voorkomen dat er over bijvoorbeeld een jaar weer mogelijk problemen ontstaan bij deze zorgaanbieders?

Reactie toevoegen

U bent hier