h

Van Voorthuijsenstraat: Waarom woont hier niemand?

12 oktober 2015

Van Voorthuijsenstraat: Waarom woont hier niemand?

Foto: SP Rheden

Al langere tijd houdt de SP zich bezig met de verkoop van 36 woningen aan de van Voorthuijsenstraat in Velp. Op dit moment is volgens onze informatie de aanvraag voor de verkoop van deze woningen nog steeds niet verstuurd aan de minister.

Het werd de SP onlangs wel duidelijk dat er meerdere woningen uit het blok van de 36 te verkopen woningen leegstaan. De SP vraagt zich af wat de reden is dat deze woningen leeg staan en niet voor verhuur worden aangeboden door Vivare. Met behulp van posters met de tekst ‘Waarom woont hier niemand?’ heeft de SP aandacht gevraagd voor de leegstand. De SP heeft vervolgens de volgende vragen gesteld aan Vivare en het college van B&W over de leegstand van minstens 6 woningen.

Vragen aan Vivare over de betreffende leegstaande woningen:
a) waarom woont hier niemand?
b) waarom wordt deze woning niet via de reguliere kanalen aangeboden?

Vragen aan het college:
Is het college het eens met de SP dat deze woningen niet leeg zouden moeten staan? Zo ja, bent u bereid u hiervoor in te zetten en om dit standpunt over te brengen aan Vivare en? Zo nee, waarom niet?

Wij hopen op de hoogte gehouden te worden hierover, alsmede over de voortgang met betrekking tot het versturen van de aanvraag voor de geplande verkoop van de woningen aan de van Voorthuijsenstraat.

Foto: SP Rheden

 

U bent hier