h

SP Rheden distantieert zich van extreem-rechtse insprekers over AZC

11 november 2015

SP Rheden distantieert zich van extreem-rechtse insprekers over AZC

Op dinsdag 10 november werd in de gemeenteraad in Rheden gesproken over de uitgangspunten waar een mogelijk tweede opvanglocatie voor vluchtelingen aan moet voldoen. De SP heeft er, net als andere fracties, voor gekozen niet te reageren op de inbreng van 3 sprekers.

"De regels laten het toe dat mensen van buiten onze gemeente op de informatieavond over de voorwaarden voor een tweede AZC konden inspreken. Als fractie betreuren wij het dat dit podium op die manier misbruikt werd voor xenofobe geluiden. Wij hebben ervoor gekozen om extreem-rechts geen extra podium te geven en daarom hebben wij niet op deze insprekers gereageerd. Wij staan als SP ver van de denkbeelden van de NVU. In september heeft de gemeenteraad al uitgesproken achter de mogelijkheden van een 2e AZC te staan en daar staan wij als SP nog steeds achter. De betreffende insprekers sloten wat dat betreft ook niet aan bij waar we nu het daadwerkelijk over hebben, namelijk de uitgangspunten waar een opvanglocatie aan zou moeten voldoen.

Wij merken dat veel mensen bezorgd en boos zijn over de afbraak van voorzieningen op het gebied van zorg, sociale zekerheid en sociale woningbouw. De SP deelt de bezorgdheid over bezuinigingen op deze voorzieningen. Een deel van de bevolking legt de verantwoordelijkheid echter ten onrechte bij de vluchtelingen-problematiek neer. Die bezuinigingen zijn echter “Haagse”politieke keuzes geweest en zijn niet de schuld van de mensen die huis en haard door oorlog hebben moeten verlaten. Deze mensen hebben een plek nodig en we mogen hen als fatsoenlijk land en fatsoenlijke gemeente niet onder een brug laten slapen.

De SP vindt het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de eventuele zorgen die de Rhedense inwoners hebben. Zodra er daadwerkelijk een locatie wordt gevonden die aan de uitgangspunten voldoet, moeten omwonenden dan ook goed betrokken worden bij de vervolgstappen. De SP vindt het goed dat de gemeenteraad hierin een gemeenschappelijk geluid laat horen en dat we als gemeenteraad en college gezamenlijk de verantwoordelijkheid voelen om te zoeken naar mogelijkheden voor een opvanglocatie."

Fractie van de SP Rheden

U bent hier