h

SP Rheden heeft vragen bij ontslag directeur Presikhaaf

2 februari 2016

SP Rheden heeft vragen bij ontslag directeur Presikhaaf

Op vrijdag 29 januari 2016 werd bekend dat de pas aangestelde interim-directeur van Presikhaaf op staande voet is ontslagen. De fractie van de SP heeft daar veel vragen bij en heeft deze dan ook schriftelijk gesteld aan het College van B&W.

De SP vraagt zich vooral af hoe lang deze problemen al speelden en of er gevolgen zijn voor de werknemers van Presikhaaf. Zie hieronder voor alle vragen die gesteld zijn.


 • Vraag: Wat was de directe aanleiding voor het AB om tot dit besluit over te gaan?
 • Vraag; Kunt u een nader invulling geven aan het begrip verstoorde werkrelatie?
 • Vraag: Hoe lang speelden deze problemen al en waarom is de gemeenteraad niet eerder op de hoogte gebracht van de ontstane situatie?
 • Vraag: Is er sprake van een ontslagvergoeding? Zo ja, hoeveel?
 • Vraag: Om welke redenen is de rol van de voorzitter van het DB van PHB niet langer verenigbaar met haar rol als vormgeefster van de regionale samenwerking op het gebied van de Participatiewet?
 • Vraag: Welke opdracht heeft de tijdelijk aangewezen directeur gekregen?
 • Vraag: Wat bedraagt het salaris van de nieuw aangewezen directeur?
 • Vraag: Wordt er alsnog op korte termijn gezocht naar een nieuwe interim-directeur?
 • Vraag: Heeft de nieuwe situatie gevolgen voor de werknemers van Presikhaaf?
 • Vraag: Op wat voor manier worden werknemers betrokken bij de vervolgstappen?

Wij lazen ook dat de overplaatsing van een deel van de doelgroep naar dagbesteding bij gemeenten nu op de lange baan wordt geschoven.

 • Vraag: Klopt dit bericht?
 • Vraag: Wat is de reden dat dit nu uitgesteld wordt?

U bent hier