h

SP Rheden voor sober bad in Velp

24 februari 2016

SP Rheden voor sober bad in Velp

Acht jaar wordt er inmiddels gesproken over de plannen rondom een nieuw zwembad in onze gemeente. Op dinsdag 23 februari is er in de gemeenteraad wederom gesproken over het zwembad in Velp. De SP Rheden heeft aangegeven niet achter de dure plannen van het college te staan.

Het college stelde voor om een nieuw zwembad te bouwen, dat bestond uit een wedstrijdbad en een zogenaamd doelgroepenbad. Dit zwembad zou 7 miljoen euro kosten om neer te zetten en daarnaast ieder jaar ruim 200.000 euro meer kosten dan het huidige zwembad De Dumpel. De SP vindt het belangrijk dat er een zwembad komt, waar veel van onze inwoners gebruik van kunnen maken, maar maakte zich wel zorgen over de hoge kosten die ieder jaar weer terug zouden komen.

De vraag is: zijn we als raad bereid in het financiële diepe te springen?
In het raadsbesluit staat bijna aan het eind een bedrag van € 220.000 beschikbaar te stellen bovenop de huidige beschikbare middelen en bij de Voorjaarsnota te verwerken in het meerjarenperspectief 2017-2020. De vraag is waar halen we € 220.000 vandaan? Toch niet binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld bij de inwoners die met korting gaan zwemmen. Kortom niet bij die groep die het in de afgelopen jaren al genoeg voor de financiële kiezen heeft gehad. Voor de SP is het belangrijk dat er een zwembad komt met wedstrijdmogelijkheden en ruimte voor doelgroepen, zoals in 2008 al was vastgesteld. Bovendien met de nodige aandacht voor duurzaamheid. Dat zal voor alle fracties hier gelden. Maar ook willen we met z'n allen de kosten binnen de perken houden.
” Aldus Henk Molenaar, raadslid van de SP.

De fractie van de VVD diende een voorstel in, wat aansloot bij wat wij als SP bepleiten: houd vast aan eerder gestelde randvoorwaarden, zoals een budget van maximaal 504.000 euro per jaar en ruimte voor zowel wedstrijden als recreatief zwemmen. Samen met de SP, stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor het voorstel van de VVD. Dit betekent dat de gemeente nu moet zorgen dat er een nieuw zwembad in Velp komt, wat voldoet aan de eerder gestelde randvoorwaarden.

Daarnaast heeft de SP aangegeven met voorstellen te komen met als doel het voor alle inwoners in onze gemeente, dus uit alle dorpen, aantrekkelijker te maken om te gaan zwemmen in Velp. Bij de voorjaarsnota in juli zal de fractie met voorstellen komen voor gratis Openbaar Vervoer en extra kortingen voor GelrePasbezitters.

U bent hier