h

Openbare avond Nationaal ZorgFonds Rheden succes

14 oktober 2016

Openbare avond Nationaal ZorgFonds Rheden succes

Foto: SP Rheden

Op woensdag 12 oktober vond de eerste lokale openbare bijeenkomst in Rheden plaats over de campagne voor een Nationaal ZorgFonds. Met een opkomst van ruim 30 inwoners was deze eerste bijeenkomst een succes.

Nils Müller, comitélid van het Nationaal ZorgFonds, startte de avond door te vertellen hoe de zorg op dit moment is geregeld, welke knelpunten er zijn en hoe een Nationaal ZorgFonds eruit komt te zien. Vanuit de zaal kwamen voorbeelden vanuit de praktijk en werden veel vragen gesteld.

Een werknemer bij een GGZ-instelling verwoordde de macht van de zorgverzekeraars zeer treffend: “Ik voel me vaak meer een werknemer van de zorgverzekeraars, dan van de GGZ-instelling waar ik werk!

Foto: SP Rheden

Na de pauze vertelde Jorine Dirks, fractievoorzitter SP Rheden, hoe belangrijk het is dat mensen lokaal aan de slag gaan en dat op die manier een brede beweging kan ontstaan.

Een inwoner gaf aan erg blij te zijn met dit initiatief: “Ik zag de folder van deze campagne in het verzorgingstehuis liggen en ik werd daar zo blij van. Hier heb ik altijd van gedroomd en nu kan ik ook zelf ook iets doen om de zorg te veranderen!

Veel aanwezigen wilden direct aan de slag in hun eigen netwerk. Er werd dan ook veel van het aanwezige materiaal meegenomen en suggesties aangedragen wat er allemaal gedaan kan worden. Zo werd het idee naar voren gebracht voor het organiseren van huiskamer-bijeenkomsten. Inwoners kunnen hun huiskamer dan openstellen om vrienden, buren en kennissen te informeren over het ZorgFonds. Leden van het comité Nationaal ZorgFonds zijn altijd bereid te helpen met organiseren.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbreden van deze beweging? Dat kan altijd!

  • U kunt uiteraard vriend worden van het Nationaal ZorgFonds
  • U kunt ook lokaal meehelpen, door bijvoorbeeld materiaal te verspreiden in uw eigen netwerk. Flyers, kranten, buttons etc, zijn aan te vragen via de Nationaal ZorgFonds Rheden.
  • Als u mee wilt helpen met de lokale vrijwilligers, bijvoorbeeld door mee te gaan de wijken in of op weekmarkten aanwezig te zijn, dan kunt u ook contact opnemen met Nationaal ZorgFonds Rheden.
  • Heeft u suggesties wat de lokale vrijwilligers kunnen doen, neem dan ook contact op!

Foto: SP Rheden
Nationaal ZorgFonds Rheden 

zorgfonds.rheden@gmail.com of 06-30773026

U bent hier