h

SP Rheden: “Geen megastal in Ellecom!”

5 november 2016

SP Rheden: “Geen megastal in Ellecom!”

Middachten heeft vergevorderde plannen voor een megastal (300 melkvee en 168 jonge koeien) in het uiterwaardengebied van Ellecom.

De SP Rheden vindt dit geen goed idee. Een megastal werkt negatief op het welzijn van de dieren, zoveel koeien in 1 ruimte is niet wenselijk. Op deze locatie is zeer beperkte mogelijkheid voor weidegang en dat betekent dat de dieren dus hoogstwaarschijnlijk binnen zullen moeten blijven, koeien horen in de wei!

Te vaak wordt in megastallen nog gebruik gemaakt van antibiotica en worden hormonen toegediend. Stoffen waarvan we niet willen dat die (per ongeluk) in het grondwater terecht komen!

Foto: SP Rheden / googlemaps

De stallen worden gesitueerd op een locatie die nu ingericht is als vluchtplaats voor het wild bij hoogwater. Door de vestiging van een groot bedrijf daar, zal het wild die locatie willen vermijden. Door de vele vervoersbewegingen, die bij zo'n groot bedrijf horen, voor onder andere het veevoer, mestafvoer, melktransport en vervoer van kalveren, zal het niet alleen druk worden voor het wild. De inwoners van Ellecom en toeristen die gebruik maken van het fietspad aan de Eikenstraat zullen zeker ook gaan merken dat er een groot bedrijf is gevestigd. De kwetsbare uiterwaarden in onze mooie omgeving mogen ook niet aangetast worden door de vestiging van een groot bedrijf.

Steeds vaker zien we in diverse media dat kleinere boerenbedrijven moeten sluiten. Deze kleinere boeren kunnen niet meer opboksen tegen de grote megastallen, die door hun formaat een concurrentievoordeel hebben. Boerenbedrijven die soms al generaties lang gedraaid worden door 1 familie en door de ongelijke concurrentie niet meer verder kunnen. Ook verschijnen er steeds meer berichten in de media over de gezondheidseffecten van megastallen. Uit onderzoeken lijkt steeds vaker te blijken dat rondom megastallen, inwoners meer gezondheidsklachten hebben.

Naar verwachting zal de gemeenteraad van Rheden in de loop van 2017 een besluit gaan nemen over de plannen rondom deze megastal.

De SP vindt de plannen voor een megastal in de uiterwaarden van Ellecom geen goede zaak en gaat daarover de komende tijd in gesprek met de inwoners van Ellecom om te horen hoe zij tegenover deze plannen staan.

Heeft u ook een mening over deze plannen? Neem dan vooral contact met ons op, dat kan via rheden@sp.nl

U bent hier