h

SP Rheden: “Ruime meerderheid van inwoners Ellecom ziet stal niet zitten”

15 december 2016

SP Rheden: “Ruime meerderheid van inwoners Ellecom ziet stal niet zitten”

Landgoed Middachten heeft plannen om in de uiterwaarden van Ellecom een megastal te bouwen, waar plaats is voor 468 koeien (300 melkkoeien en 168 jonge koeien). De SP-afdeling Rheden is de afgelopen weken in gesprek geweest met inwoners van Ellecom over de plannen voor deze megastal.

De SP heeft de inwoners geïnformeerd over de plannen en haar standpunt over deze megastal door middel van een flyer en is daarna een aantal middagen het dorp in getrokken om te horen wat de inwoners van deze plannen vinden. Uit deze eerste rondgang blijkt, dat een zeer ruime meerderheid fel tegen de komst van een megastal is. Een reactie die veel gehoord werd: “Wat een belachelijk plan! Zo'n stal hoort niet in onze mooie uiterwaarden! Er moeten minder koeien komen, maar hier komen er meer. Dat kan toch niet?” Daarnaast geeft ongeveer een kwart van de inwoners aan dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over de plannen en voor veel inwoners was de flyer van de SP dan ook de eerste keer dat zij hoorden over de mogelijke komst van een megastal in hun dorp.

Voor ons was het belangrijk om te weten wat inwoners van deze plannen vinden. Wij kunnen als SP wel zeggen dat we een actie tegen de stal gaan opzetten, maar dan willen we ook weten wat het draagvlak onder de bevolking is. Voor ons was dit echt om een eerste indruk te krijgen, we weten nu dat voor deze megastal erg weinig draagvlak is onder de bevolking en dus kunnen we verder! ” Aldus Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter SP Rheden.

U bent hier