h

Geen kwijtschelding meer voor gemeentelijke belastingen? Meld het ons! - UPDATE

9 februari 2018

Geen kwijtschelding meer voor gemeentelijke belastingen? Meld het ons! - UPDATE

Foto: SP Rheden

De afgelopen weken hebben veel inwoners met een bijstandsuitkering een brief ontvangen van de gemeente Rheden. Het saldo op de bankrekening zou te hoog zijn en daardoor zou er geen recht bestaan op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Als SP hebben we hier eerder signalen over ontvangen en ook al eerder vragen over gesteld aan het college van B&W. Het college antwoordde toen op die vragen: “Bij de beoordeling van kwijtschelding wordt uitgegaan van het inkomen en het vermogen op het moment van de aanvraag. Als het saldo op de bankrekeningen tezamen meer is dan de vrijstelling wordt het verzoek afgewezen. Bij de hoogte van de vrijstelling wordt rekening gehouden met het inkomen en de vaste lasten.

De SP ontvangt echter nog steeds signalen dat er helemaal geen rekening wordt gehouden met de vaste lasten die nog afgeschreven moeten worden. Zo kan het dus gebeuren dat bij een inwoner op een bepaald moment net de uitkering en zorgtoeslag zijn bijgeschreven, maar de vaste lasten er nog af moeten. Als een peildatum voor kwijtschelding op zo’n ongunstig moment valt, kan het dus gebeuren dat de inwoner ineens geen recht meer heeft op kwijtschelding. Een week later kan het beeld, na afschrijving van de vaste lasten, compleet anders zijn.

Wij krijgen veel bezorgde inwoners aan de telefoon naar aanleiding van de brief van de gemeente. Inwoners die al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en zich afvragen waarom en hoe ze nu ineens die belastingen moeten betalen. De regeling kwijtschelding is er juist voor inwoners met een zeer laag inkomen, zoals een bijstandsuitkering. Dat deze groep inwoners nu zo'n brief ontvangen is schandelijk, er ontstaat veel onrust. Er zijn blijkbaar zoveel bezorgde telefoontjes naar het gemeentehuis gepleegd dat de voicemail van de gemeente daar zelfs op aangepast werd. We hebben nog geen reactie gezien van de betrokken wethouder óf en op welke manier hij dit gaat aanpakken. Dit is toch geen ruimhartig minimabeleid?” Aldus Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter SP Rheden.

Heeft u ook een brief ontvangen dat u geen recht meer heeft op kwijtschelding of heeft iemand in uw omgeving hier mee te maken (gehad)? De SP verzamelt deze meldingen, om dit vervolgens aan de orde te stellen bij het gemeentebestuur. Stuur een mail naar rheden@sp.nl!


UPDATE

Naar aanleiding van ons persbericht heeft wethouder Haverkamp inmiddels via (social) media laten weten dat er sprake is van een fout, die hersteld gaat worden. Betrokken inwoners zullen hier deze week een brief over ontvangen.

De Rhedense SP wil boven water krijgen wat er precies fout is gegaan en zal hier bij het college van B&W naar vragen.

U bent hier