h

Jorine Dirks: 'Voor elkaar en met elkaar. Zo moet het in Rheden!'

14 februari 2018

Jorine Dirks: 'Voor elkaar en met elkaar. Zo moet het in Rheden!'

Foto: SP Rheden

Fractievoorzitter Jorine Dirks voert de SP-lijst aan de verkiezingen op 21 maart. De docente in het voortgezet onderwijs blaakt van enthousiasme om nog een periode door te gaan. 'Een stevig SP-geluid blijft heel hard nodig in Rheden!'

Met vijf raadsleden hadden jullie in de afgelopen periode een fractie die heel wat kon doen. Waar ben het je meest trots op?
'Ik ben er trots op dat we voortdurend het geluid van gewone mensen hebben kunnen laten horen in de raad. Inwoners weten ons te vinden en door hun verhalen kunnen wij in de gemeenteraad een stevig geluid laten horen, onderbouwde voorstellen indienen en mensen mobiliseren om in actie te komen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de megastal in Ellecom en bij de verkoop van huurwoningen aan het investeringsfonds van miljardair George Soros. Maar ook mensen die vastliepen in de schuldhulpverlening of bij de sociale dienst van de gemeente hebben we een stem gegeven.'

Je bent nu voor de derde keer lijsttrekker, wat drijft je?
'Ik word iedere keer weer boos als ik mensen spreek die zich in de steek gelaten voelen door de gemeente. Enkele voorbeelden: een 64-jarige die verplicht wordt een zinloze sollicitatietraining te volgen, een hulpaanvraag die niet wordt behandeld doordat de post op het gemeentehuis weer is kwijtgeraakt, een alleenstaande moeder met peuter die verplicht moet werken met behoud van uitkering, dus zonder loon! Iets anders waar ik verontwaardigd over ben is dat extra geld uit Den Haag voor bestrijding van kinderarmoede hier niet is besteed. Terwijl er toch echt ook in onze gemeente honderden kinderen in armoede opgroeien. Dat kan toch niet!

Mijn doel is dat we weer echt gaan zorgen voor, en omkijken naar elkaar in deze gemeente. Dat drijft me.'

Ik begrijp dat de gemeente volgens jou niet sociaal genoeg is.....
'Als ik door de gemeente rijd, zie ik een mooie gemeente met leuke dorpen en prachtige natuur. Ik woon hier graag. Ik spreek als actieve SP'er en volksvertegenwoordiger ook met veel mensen. Dat zijn bijvoorbeeld betrokken vrijwilligers in buurthuizen of het verenigingsleven. Maar er is ook een grote groep mensen die niet verenigd of betrokken is, die geen sociaal netwerk heeft. Deze mensen voelen zich soms eenzaam en in de steek gelaten door de gemeente. Ik vraag me af of de gemeente wel voldoende omkijkt naar deze groep mensen.

Kijk, op papier heeft de gemeente een ruimhartig minimabeleid, zoals dat genoemd wordt. Maar zeg nou zelf, de voorbeelden die ik eerder noemde kun je toch niet ruimhartig noemen? Ik kan onze gemeente dus niet sociaal noemen, zo lang wij nog zulke schrijnende verhalen te horen krijgen. Mensen die bij de gemeente aankloppen voor hulp of zorg doen dit niet zomaar, vaak is daar al een lange weg aan vooraf gegaan.

Je kunt op papier nog zulke mooie woorden opschrijven, het gaat erom dat mensen ook echt een verbetering merken. Mijn streven is om de kloof kleiner te maken tussen de papieren werkelijkheid en de werkelijkheid die mensen in de praktijk ervaren.'

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende periode?
'Het zal duidelijk zijn we ons blijven inzetten voor een socialer beleid in deze gemeente. De SP maakt zich hard voor een gemeente die de inbreng van inwoners serieus neemt. Niet alleen met mooie woorden, maar in vertrouwen samen met inwoners aan de slag voor een ruimhartigere gemeente, betaalbare en energiezuinige huurwoningen en lokale maatregelen voor milieu en klimaat. Voor al deze punten gaan wij zowel in de raad als op straat strijden!'

Heb je nog een laatste oproep?
'We gaan flink campagne voeren om te zorgen dat ook na 21 maart de SP een grote fractie is in de raad. Met vijf mensen kunnen we een vuist maken, dat hebben we de afgelopen periode laten zien. Ik hoop dat veel mensen op 21 maart gaan stemmen. Kies SP, voor elkaar, voor Rheden!'

U bent hier