h

Even voorstellen, nr 10: Tijn Boissevain

9 maart 2018

Even voorstellen, nr 10: Tijn Boissevain

Foto: SP Rheden

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen alle 16 SP-kandidaten zich hier kort voorstellen. We tellen af van nummer 16 naar nummer 1. Vandaag is nummer 10 van de kandidatenlijst aan de beurt: Tijn Boissevain.

Naam: Tijn Boissevain
Leeftijd: 53
Woonplaats: Spankeren
Dagelijkse bezigheden (werk, hobby’s): Ik werk als zelfstandige in de ICT en huisautomatisering. Mijn hobby is Bulgaarse folklore-dans en -muziek.

"Toen ik bij de gemeente Doetinchem werkte werd ik in het bijzonder (en onaangenaam) geconfronteerd met de daar heersende politieke wispelturigheid waarin enige vorm solidariteit en gelijkwaardigheid volledig ontbrak. De SP was daar de enige partij die aan die wispelturigheid weerstand bood en consequent alle andere partijen van repliek diende.

Voordat ik besloot mij actief voor de SP in te gaan zetten, heb ik 'als een academicus' onderzoek gedaan naar de manier waarop partijen hun ideologie ontwikkelen, vorm geven, uitdragen én - heel belangrijk! - in praktijk brengen. De SP sloot het beste aan bij de wijze waarop ik in het leven sta en bij mijn eigen manier van denken en doen.

Ook nu, of juist nu, is de SP voor mij de beste partij. We leven in een tijd waarin de kwaliteit van leven voor te veel mensen in dit rijke land ernstig wordt bedreigd, door gebrek aan werk of voldoende en goede zorg.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken, zoals de jeugdzorg en de Participatiewet, en dat vraagt meer dan voorheen om een beleid waarbij mensen niet aan hun lot worden overgelaten. Als het aan de SP ligt komt dat beleid er! Helpt u daaraan mee?"

U bent hier