h

Even voorstellen, nr 11: Ilona Ozinga

8 maart 2018

Even voorstellen, nr 11: Ilona Ozinga

Foto: SP Rheden

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen alle 16 SP-kandidaten zich hier kort voorstellen. We tellen af van nummer 16 naar nummer 1. Vandaag is nummer 11 van de kandidatenlijst aan de beurt: Ilona Ozinga

Naam: Ilona Ozinga
Leeftijd: 68 jaar
Woonplaats: Laag-Soeren
Bezigheden: vertaalster, vrijwilligerswerk in Laag-Soeren

"Ik ben al vele jaren lid van de SP, maar had door mijn werk geen tijd om actief te zijn binnen de partij, bijvoorbeeld op plaatselijk niveau. Mijn werk als zelfstandige vertaalster heb ik de afgelopen jaren geleidelijk afgebouwd en de tijd die ik daardoor over had, heb ik gebruikt om via de belangenvereniging van Laag-Soeren een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De leefbaarheid in Laag-Soeren komt steeds meer onder druk te staan door de vergrijzing.

Ik onderschrijf de beginselen van gelijkwaardigheid, solidariteit en menselijke waardigheid die door de SP landelijk worden uitgedragen en ingebed worden in lokale verkiezingsprogramma’s. Zo ook in het programma van de SP Rheden, waarin omkijken naar elkaar, de inwoners centraal stellen en betaalbaar wonen vertaald kan worden naar de situatie van de kleine kernen waarin de vergrijzing een grote rol speelt."

U bent hier