h

Even voorstellen, nr 3: Richard Sivasli

17 maart 2018

Even voorstellen, nr 3: Richard Sivasli

Foto: SP

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen alle 16 SP-kandidaten zich hier kort voorstellen. We tellen af van nummer 16 naar nummer 1. Vandaag is nummer 3 van de kandidatenlijst aan de beurt: Richard Sivasli.

Naam: Richard Sivasli
Leeftijd: 55
Woonplaats: Dieren
Bezigheden: administratief medewerker.

Veel inwoners uit met name Dieren zullen Richard kennen als vrijwilliger bij de Oase in Dieren en als vrijwilliger bij de Dierensche Boys.

Onze ouderen hebben ons land in moeilijke tijden opgebouwd en ze verdienen met respect behandeld te worden, als gemeente en samenleving hebben we een taak om goed voor hen te zorgen.

Eenzaamheid onder ouderen komt veel voor, ook in Rheden. Daarom wil de SP Rheden een steentje bijdragen om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Dit doen we onder andere door te investeren in buurthuizen en inloophuizen. Een plek in de buurt, dichtbij mensen, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Waar activiteiten worden georganiseerd voor en door de wijk, zoals samen eten, sportactiviteiten voor alle leeftijden en vrijwilligerswerk. Waar bijeenkomsten worden georganiseerd op allerlei gebieden en mensen daardoor ook in contact komen met andere leeftijdsgroepen.

Ook het initiatief van de zorgbuurthuizen past bij de bredere invulling van een plek in de buurt voor onze ouderen. Als je oud kunt worden in je eigen buurt, behoud je je sociale contacten en is de kans op eenzaamheid kleiner. Daarom stelt de SP ook voor dat je partner mee moet kunnen verhuizen naar Het Zorgbuurthuis, ook al heeft die nog geen zorg nodig. De vrijwilligers zijn bekende gezichten die zich dichtbij inzetten voor hun eigen buurt en buren. Geen anonieme zorg met lange kille gangen, maar Het Zorgbuurthuis als onderdeel van een betrokken gemeenschap.

De gemeente moet samen met zorgverleners en belangenorganisaties breed gaan inzetten om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Daar staat de SP voor en daar wil ik me graag voor inzetten!

U bent hier