h

Even voorstellen, nr 6: Maaike de Klerck

14 maart 2018

Even voorstellen, nr 6: Maaike de Klerck

Foto: SP Rheden

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen alle 16 SP-kandidaten zich hier kort voorstellen. We tellen af van nummer 16 naar nummer 1. Vandaag is nummer 6 van de kandidatenlijst aan de beurt: Maaike de Klerck.

Naam: Maaike de Klerck
Leeftijd: 61
Woonplaats: Dieren
Bezigheden: pleegouder

"Mijn naam is Maaike de Klerck, ik ben 61 jaar en ruim twintig jaar woonachtig in Dieren.
Werk in de jeugdzorg en de wens om samen te gaan wonen brachten me naar deze mooie kant van ons land. Mijn baan is intussen helaas gesneuveld in de bezuinigingsslag van de veranderingen in de zorg; ik ben nog wel pleegouder van een jongere die op een zorgboerderij is gaan wonen.

In mijn vrije tijd ben ik vaak  buiten en actief bezig ; ik heb een tuin bij de Dierense Tuinders Vereniging, wandel, fiets en kampeer graag en zing in het Ontmoetingskoor.
Bij de SP ben ik actief op straat en in het bestuur en ben ik kandidaat gemeenteraadslid.

Ongeveer veertien jaar geleden bij de demonstratie Keer het Tij tegen bezuinigingen o.a. op de WAO kwam ik de SP tegen als actieve partij. Het steunde me in het gevoel er niet alleen voor te staan en dat gevoel wil ik anderen ook geven. Iedereen heeft recht op een menswaardig leven, ook als de kansen je niet ruim toebedeeld zijn. Tijdens onze SPreekuren sprak ik mensen die respectvoller en beter geholpen zouden kunnen worden aan het WMO loket. Door te luisteren en mensen op hun rechten te wijzen steunen wij hen.

De laatste jaren maak ik me boos over de vele huurhuizen in mijn buurt, Dieren West, die te koop staan. Waar kunnen mensen die willen huren, of geen inkomen hebben om te kunnen kopen, een betaalbaar huurhuis vinden? En is een wachttijd van 8 tot 20 jaar acceptabel? Het aantal sociale huurwoningen mag niet nog kleiner worden!

Doorstroming zou bevorderd kunnen worden door huurders die in een kleiner huis gaan wonen geen fors hogere huur te vragen. En in onze buurt met een derde oudere bewoners bleek op een avond over zorg dat lang niet iedereen zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen; dat men dat soms erg alleen vindt. Een lichte vorm van zorghuis werd die avond genoemd als wens. Dat zou met het SP idee van zorgbuurthuizen verwezenlijkt kunnen worden. Een huis in de buurt waar overdag mensen voor een kop koffie en een praatje langs kunnen komen en als het nodig is ook op kleine schaal mensen met zorg kunnen wonen. Graag zet ik me daarvoor in!"

U bent hier