h

Speerpunt 3: Betaalbaar wonen!

15 maart 2018

Speerpunt 3: Betaalbaar wonen!

Foto: SP Rheden

Tot aan de verkiezingen licht de SP steeds een van de vijf speerpunten van de partij uitgebreid toe.
Vandaag speerpunt 3: Betaalbaar wonen! Meer betaalbare en energiezuinige huurwoningen. Het aanbod mag dus niet minder worden door sloop, verkoop en huurverhogingen.

Huurders zijn flink de klos de afgelopen jaren: de huurprijzen zijn gestegen en het aantal sociale huurwoningen is afgenomen. Zo was er in de gemeente Rheden sprake van herstructureringsprojecten in Velp, waarbij enkele huurwoningen zijn gesloopt. Ook zijn er in 2016 145 huurwoningen van Vivare verkocht. Volgens Vivare kan de wachttijd voor een eensgezinswoning oplopen van 8 tot 20 jaar! Wat de SP betreft worden er bij nieuwbouwprojecten dus voldoende sociale huurwoningen gebouwd.

Betaalbare huurwoningen van de woningbouwcorporatie mogen niet verkocht worden aan investeringsfondsen. De SP mobiliseerde in 2015 bewoners aan de Van Voorthuijsenstraat in Velp om zich te verenigen in een comité en samen met ons te strijden tegen de verkoop van deze woningen aan miljardair George Soros. Helaas stonden zowel het Rhedense college als de minister achter deze verkoop.

Enkele voorstellen van de SP Rheden uit het verkiezingsprogramma:

  • Meer betaalbare en energiezuinige huurwoningen. Het aanbod mag dus niet minder worden door sloop, verkoop en huurverhogingen.
  • Aandacht voor de woonbehoefte van studenten, starters, senioren en inwoners met een beperking.
  • Bij nieuwbouw streven naar minimaal 50% betaalbare huurwoningen per project.
  • Verkoop van huurwoningen wijzen we af en kan alleen als de huidige huurder de woning wil kopen en dit gebeurt in maatschappelijk gebonden eigendom. Woningen mogen niet langer dan een half jaar te koop staan en worden anders weer terug in de verhuur genomen.
  • Bij nieuwbouw, inbreidingsplannen en herstructurering worden bewoners en omwonenden al in een vroeg stadium betrokken bij mogelijke plannen. Inzet daarbij is een zo breed mogelijk draagvlak bij bewoners. Vivare zet meer in op vroegtijdige en heldere communicatie met huurders.
  • Voldoende levensloopbestendige woningen in iedere wijk, bij nieuwbouw van huurwoningen wordt hier ook rekening mee gehouden.
  • Bij nieuwbouw en renovatie wordt uitgegaan van energiezuinig bouwen.
  • Respect hebben voor de natuur bij bouwprojecten, in het bijzonder aan de randen van onze gemeente
  • De bestaande woningvoorraad van Rheden wordt energieneutraal gemaakt. De gemeente maakt daarover afspraken met de woningcorporaties en de grote particuliere verhuurders en stimuleert woningbezitters maximaal maatregelen hiertoe te treffen. Het streven is dat binnen 10 jaar alle bestaande en nieuwe sociale huurwoningen energielabel A hebben.
  • De gemeente stimuleert initiatieven voor energiebesparing, zowel bij bestaande woningen als bij nieuwbouw en renovatie (goede isolatie, dubbel glas, HR-ketels, zonnepanelen). Hierbij wordt ook rekening gehouden met de lagere inkomens, zodat energiebesparing niet alleen voorbehouden is aan de hoogste inkomens

U bent hier