h

SPeerpunt 4: Een groene en duurzame gemeente!

12 maart 2018

SPeerpunt 4: Een groene en duurzame gemeente!

Foto: SP Rheden

Tot aan de verkiezingen licht de SP steeds een van de vijf speerpunten van de partij uitgebreid toe.
Vandaag speerpunt 4: Een groene en duurzame gemeente! We behouden wat groen is en nemen lokaal onze verantwoordelijkheid in een wereld waar het milieu wordt bedreigd en het klimaat verandert.

De gemeente Rheden ligt in een prachtig gebied tussen de Veluwe en de IJssel. Dit gebied staat bekend om de mooie, maar ook kwetsbare natuur. De natuur verdient ruimte, maar wonen en werken vragen ook aandacht. We hebben extra verantwoordelijkheid voor de natuur, omdat die niet voor zichzelf op kan komen.

Recreatieve en toeristische activiteiten zijn welkom en wenselijk, zonder dat daarbij de belangen van de natuur uit het oog worden verloren. De laatste jaren zien we een toenemende drukte op met name de Posbank. Hierdoor komt er druk te staan op de belangen van de natuur en al het wild dat hier leeft. Dit vraagt om extra maatregelen om de drukte in goede banen te leiden en de bezoekers en hun auto's beter te verspreiden over de gehele gemeente.

De verandering van het klimaat is een van de belangrijkste problemen waar we internationaal mee te maken hebben, nu en in de toekomst. Dit betekent dat er veel dient te gebeuren om minder energie te gebruiken en de energie met behulp van duurzame bronnen, zoals zon en wind, op te wekken.

Enkele voorstellen van de SP Rheden uit het verkiezingsprogramma:

  • Geen woningbouw in de uiterwaarden. Wij willen deze juist vrij houden uit ecologische overwegingen en om grotere hoeveelheden water te kunnen verwerken.
  • Er komen aanvullende maatregelen om de (parkeer)drukte op de Posbank in goede banen te leiden. We willen een onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van invoeren van eenrichtingsverkeer over de Posbank.
  • Geen megastallen in onze gemeente, maar kleinschalige biologische landbouw.
  • “Rheden CO2 neutraal” blijft het doel voor 2040.
  • De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven rondom circulaire economie, zoals weggeefwinkels, repaircafé’s, buurtmoestuinen en andere deelinitiatieven.
  • De bestaande woningvoorraad van Rheden wordt energieneutraal gemaakt. De gemeente maakt daarover afspraken met de woningcorporaties en de grote particuliere verhuurders en stimuleert woningbezitters maximaal maatregelen hiertoe te treffen. Het streven is dat binnen 10 jaar alle bestaande en nieuwe sociale huurwoningen energielabel A hebben.
  • De gemeente stimuleert initiatieven voor energiebesparing, zowel bij bestaande woningen als bij nieuwbouw en renovatie (goede isolatie, dubbel glas, HR-ketels, zonnepanelen). Hierbij wordt ook rekening gehouden met de lagere inkomens, zodat energiebesparing niet alleen voorbehouden is aan de hoogste inkomens.
  • Bij plannen voor windmolens wordt een afweging gemaakt op basis van de locatie, de overlast, eventuele horizonvervuiling en de gevolgen voor flora en fauna.

U bent hier