h

SPeerpunt 5: De inwoner centraal!

4 maart 2018

SPeerpunt 5: De inwoner centraal!

Foto: SP Rheden

Tot aan de verkiezingen licht de SP steeds een van de vijf speerpunten van de partij uitgebreid toe.
Vandaag speerpunt 5: De inwoner centraal! De gemeente neemt de inbreng van inwoners serieus: zij kunnen meedenken en (mee)beslissen over hun straat, buurt en de gemeente.

Democratie is meer dan een keer per vier jaar stemmen! Onder lokale democratie verstaat de SP dat de Rhedense bevolking voldoende invloed moet hebben op haar eigen leven, leef- en woonomgeving. Gemeenteraad en college hebben hierin een belangrijke taak en verantwoordelijkheid. Zij hebben de actieve plicht om voortdurend op de hoogte te zijn van de wensen en opvattingen van de bevolking. Een passieve houding, waarbij de burger via spreekrecht in de raad, spreekuren bij het college of loketten haar verhaal kan doen is niet toereikend. Er zijn tegenwoordig meer mogelijkheden om burgerparticipatie te vergroten. Om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten is zorgvuldige communicatie, klantvriendelijke dienstverlening en maatwerk een must.

Ruim 1600 inwoners zeiden NEE tegen de komst van een megastal in Ellecom. Een meerderheid van de gemeenteraad luisterde niet naar het grote verzet in de samenleving.  

Enkele voorstellen van de SP Rheden uit het verkiezingsprogramma:

  • Gebruik maken van verschillende vormen van burgerparticipatie.
  • De mogelijkheden voor referenda ondersteunen.
  • Inwonersinitiatieven worden gefaciliteerd. De gemeente staat open voor de kennis, behoeften en mogelijkheden van de inwoners. De gemeente stimuleert participatie en interactie actief: ze vult aan, biedt ruimte (ook letterlijk) en stelt faciliteiten of ondersteuning ter beschikking. Ze doet zodra mogelijk een stap terug, om nog meer ruimte te maken voor de inwoners zelf.
  • Belemmeringen die het uitvoeren van initiatieven door inwoners of ondernemers in de weg staan (zoals regels, verordeningen, matige dienstverlening, onwil bij de gemeente), worden actief opgespoord en aangepast of opgeheven.
  • De begroting van de gemeente Rheden wordt zodanig ingericht dat een wijk- en buurtbudget mogelijk wordt gemaakt, binnen de met inwoners af te spreken kaders. Bij initiatieven die de gemeente ontwikkelt, kunnen inwoners in een vroeg stadium meepraten over belangrijke beslissingen en hebben daadwerkelijk invloed: beginspraak
  • Zorgvuldige communicatie, klantvriendelijke dienstverlening en maatwerk vanuit het gemeentehuis en de servicecentra; de servicecentra blijven open.
Lees verder over dit onderwerp: https://rheden.sp.nl/#chapter-18

U bent hier