h

SP aan formerende partijen: pak de tweedeling aan!

13 april 2018

SP aan formerende partijen: pak de tweedeling aan!

Op dinsdag 3 april presenteerde Niels Joosten, de informateur namens de VVD, de uitslag van de verkenningsronde. Hij adviseerde daarbij de start van onderhandelingen tussen VVD, CDA, PvdA en D66.

Na de verkiezingen van 21 maart werd al snel gestart met de eerste gesprekken voor het vormen van een nieuwe coalitie. Op vrijdag 23 maart vond het eerste gesprek tussen de SP en de informateur plaats. Jorine Dirks en Tamara Koppelaar voerden het gesprek namens de SP.

Tijdens dat gesprek gaf de SP allereerst aan zich zorgen te maken over het grote aandeel van inwoners dat niet is gaan stemmen. Bijna de helft van de inwoners is niet gaan stemmen en in sommige wijken lag dat percentage zelfs op 60 tot 65%. De uitslag van de verkiezingen laat verdeeldheid zien en biedt mogelijkheden voor het voortzetten van de vorige, rechts-liberale coalitie, maar ook voor een coalitie van linkse partijen. De SP heeft bij de informateur de eerste voorkeur uitgesproken voor een linkse coalitie van SP, PvdA, GroenLinks en GPR/B. Als tweede optie gaf de SP aan dat er in elk geval recht gedaan moet worden aan de verdeeldheid in onze gemeente met een college met 2 rechtse partijen (VVD en CDA) en 2 linkse partijen (SP en PvdA, GroenLinks of GPR/B). Het voortzetten van de vorige coalitie is voor de SP geen gepaste optie.

Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter SP Rheden: “De combinatie van partijen die nu onderhandelen doet in mijn ogen geen recht aan de uitslag en de verhouding tussen linkse en rechtse stemmen in de gemeente. Daarnaast ben ik echt teleurgesteld dat de PvdA wel een voorkeur heeft uitgesproken voor samenwerking met VVD en CDA en niet met de linkse partijen. Wij zien dat als een gemiste kans voor een écht ander beleid.”

Op dinsdag 10 april kregen de beoogde oppositiepartijen de gelegenheid om aan de onderhandelende partijen belangrijke punten mee te geven. De SP en GroenLinks hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om duidelijk te maken waar wat hen betreft extra aandacht voor moet komen de komende 4 jaar. Op het gebied van duurzaamheid pleitte de SP voor maatregelen die ook voor inwoners met een kleine portemonnee haalbaar zijn en voor energiebesparende maatregelen voor huurwoningen. De SP heeft daarnaast aangegeven dat de gemeente meer moet gaan investeren in contacten met inwoners in die wijken waar bijvoorbeeld de opkomst bij de verkiezingen laag was en moet zorgen dat ook deze inwoners zich betrokken gaan voelen bij hun buurt en de politiek. Een zeer belangrijk punt voor de SP is ten slotte een fatsoenlijkere sociale dienst. De SP wil dat de gemeente uitgaat van respect en vertrouwen en kiest voor een andere toon en aanpak van inwoners die gebruik maken van voorzieningen in het sociaal domein. Hierbij heeft de SP diverse concrete voorstellen gedaan.

Jorine Dirks: “Ik zie in onze gemeente een tweedeling tussen rijk en arm, mondige en niet mondige inwoners, betrokken inwoners en inwoners die geen vertrouwen meer hebben in de politiek. De SP zal zich er - in de gemeenteraad én daar buiten - hard voor maken dat deze tweedeling vermindert. Deze boodschap hebben wij meegegeven aan de formerende partijen en wij zullen dan ook het toekomstige akkoord en het beleid van de coalitie hierop beoordelen.

U bent hier