h

OPINIE: De Veluwe wankelt door vliegveld Lelystad

7 november 2018

OPINIE: De Veluwe wankelt door vliegveld Lelystad

Foto: Peter de Vos

De directeur van Lelystad Airport mevrouw Hannie Buis, stelt dat de discussie over uitbreiding van vliegveld Lelystad over fictie gaat. Maar als er iets fictie blijkt te zijn, zijn dat volgens SP-Statenlid Astrid Vollebregt de afspraken die de luchtvaartsector afgelopen jaren met omwonenden hebben gemakt. "De overheid is wat betreft de luchtvaart vaak onbetrouwbaar geweest. Geen afspraak wordt nagekomen. En daar wordt ook de Veluwe nu de dupe van."

"We moeten maar zien of na herindeling van het luchtruim de vliegroutes hoger over de Veluwe zullen gaan. Deze vliegroutes kunnen namelijk niet omhoog. Er is geen luchtruim genoeg. Daar heeft de Luchtverkeersleiding al in 2008 voor gewaarschuwd. Toch is men gewoon doorgegaan met de plannen voor Lelystad. Grotere belangen, zoals Schiphol, Europol en defensie claimen het luchtruim boven Gelderland. Ze gaan zich echt niet schikken naar het kleine Lelystad. En de natuur op de Veluwe draagt de gevolgen.

Wat er door vliegtuigen op lage hoogtes, met vliegen op maximaal vermogen, wordt uitgestoten aan uitlaatgassen is verre van fictief. De uitlaatgassen bevatten vooral CO2, Stikstofoxides, fijnstof en ultrafijnstof. Dit komt in grotere hoeveelheden op lage hoogtes over de Veluwe heen.

In de Milieu Effect Rapportage van 2014 wordt al gesproken over een overload aan Stikstofoxides op de Noord Veluwe. Het rapport behelst echter slechts een cirkel van zo’n 25 km rondom Lelystad. Men ging er vanuit dat de vliegtuigen onmiddellijk zouden gaan stijgen boven het oude land. Niet dus. Een MER m.b.t. de Veluwe en verder is nooit uitgevoerd. Men verklaart ook nog in de actualisatie van deze MER dat er een leemte is aan kennis als het om milieu-effecten gaat. Nergens is er een toezegging dat men zich gaat bekwamen. Men veronderstelt, men verwacht, men schat in….. Wat is er nu fictie?

De overheid berekent, want ze verklaren met een stalen gezicht dat metingen altijd hoger uitkomen. Aangezien hen dat onwelgevallig is, gaat men berekenen! Dan komt het beter uit. Heel veel berekeningen zijn inmiddels al door deskundigen achterhaalt. Ik heb daar een woord voor gevonden: narcismopathie. Dat is een ziekelijke neiging rekenmodellen zo krom te trekken, dat de uitkomsten precies in eigen straatje vallen…

Stikstofoxides zullen de al veel te hoge Stikstofdepositie verder omhoog brengen. Er is nu al schade m.b.t. de biodiversiteit, zowel boven- als ondergronds. Eiken sterven. Vogels hebben al gebroken pootjes in het ei. Mineralen spoelen onomkeerbaar uit en de grond verarmt. De natuur is al ziek. Dit gaat nog erger worden.

Ultrafijnstof: Ondanks dat de overheid beweert dat daar (nog) niets over bekend is, heeft het RIVM een heel rapport op hun site staan over UItrafijnstof en het effect op zoogdieren: Longen, hart en zenuwstelsel worden aangetast. Wij mensen zijn zoogdieren. Hoezo niets bekend? Onderzoek van de Erasmus Universiteit heeft aangetoond dat kinderen in de baarmoeder al hersenschade krijgen door ultrafijnstof…..

In heel Nederland worden mensen belaagd met lage vliegroutes van stijgende en dalende vliegtuigen. Teuge krijgt meer binnenlandse vluchten omdat het paracentrum weg moet vanwege de lage vliegroutes. Over dorpen zoals Klarenbeek zullen naast de laagvliegroutes meer “Teugevliegtuigen” het dorp (over)belasten.

Hoenderloo, ultiem Veluws vakantiedorp, krijgt naast de laagvliegroutes de uitbreiding van vliegveld Deelen te verwerken…. met grote Herculestoestellen. De Veluwe is de enige groene postzegel midden in Nederland en Europees beschermd natuurgebied, met Europese habitat- en vogelrichtlijnen. Onze overheid treedt die met voeten.

Wij zijn rentmeester van deze aarde. De natuur is de enige voorwaarde om te kunnen leven.Wat gaan wij nalaten aan onze kinderen, kindskinderen en al het leven in de natuur? Zij hebben geen stem. Wie moet er voor hen opkomen en zorgen dat er nog rust, frisse lucht en een mooi leven in een gezonde omgeving voor hen is weggelegd? Laten wij onze verantwoording nemen en voor hen opkomen, en de uitbreiding van vliegveld Lelystad een halt toeroepen!"

Astrid Vollebregt-de Groot

SP-Statenlid

Dit opiniestuk verscheen in aangepaste vorm in dagblad de Stentor op 20 oktober 2018.

U bent hier