h

Laat het doek niet vallen!

1 mei 2019

Laat het doek niet vallen!

Foto: SP Rheden

De SP is samen met GPR Burgerbelangen en diverse organisaties een manifest gestart voor het behoud van de theaterzaal en andere voorzieningen in Dieren: Laat het doek niet vallen!

Onlangs werd bekend dat de theaterzaal en de andere voorzieningen van Theothorne in Dieren dreigen te gaan verdwijnen. Oorzaak hiervan is onder meer een gewijzigde subsidieregeling van de gemeente.
Als er niks gebeurt, zal Dieren met ingang van april 2020 een belangrijke voorziening verliezen. Veel inwoners uit Dieren en omgeving bezoeken voorstellingen in de schouwburg of het filmhuis in Theothorne. Ook de andere zaalruimtes en het (sport)café worden door veel organisaties en verenigingen gebruikt.

Diverse partijen, organisaties en verenigingen (GPRB Burgerbelangen, SP, Filmhuis Dieren, Vrouwen van Nu, Micro toneel, Music for All, Madierodam, PodiumsCool en GelreGym) zijn daarom het initiatief gestart voor het manifest 'Laat het doek niet vallen!'. Zij roepen met het manifest het college van burgemeester en wethouders op het doek niet te laten vallen voor de schouwburg in Dieren en zich ook in te zetten voor behoud van de overige maatschappelijke voorzieningen in Dieren.

De actie is gestart en wordt ondersteund door twee partijen uit de gemeenteraad, de SP en GPR Burgerbelangen.
Tamara Koppelaar (voorzitter SP Rheden): 'Het zou een groot verlies zijn als we in Dieren geen schouwburgzaal meer hebben. Niet iedereen wil of kan naar Zutphen, Arnhem of Doetinchem. Cultuur moet ook dicht bij huis toegankelijk zijn. En voor zowel professionele als amateuroptredens is een dergelijke zaal in Dieren onmisbaar. Daarom steunen wij dit manifest.'

Thomas Eskes (raadslid GPR Burgerbelangen): 'De gemeente zegt in haar cultuurbeleid steeds dat ze geen stenen subsidiëren, maar voorstellingen. Om die reden is ook de subsidieregeling aangepast. Wij, GPR Burgerbelangen en SP, waren daar in de gemeenteraad geen voorstander van. Want wat hebben we aan een cultuurbeleid en een subsidieregeling, als Theothorne sluit en we straks geen schouwburgzaal hebben?'

Het manifest kan getekend worden op papier, bij een van de organisaties of op zaterdag 4 mei (10:30-12:30) en 11 mei (11:00-13:00) op het Callunaplein, op de weekmarkt op woensdag 8 mei (9:30-11:30) of via www.rheden.sp.nl/manifest.

Organisaties en verenigingen worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij dit manifest, dat kan via rheden@sp.nl.

U bent hier