h

SP Rheden: de solidariteit in de bezuinigingen is ver te zoeken!

28 oktober 2019

SP Rheden: de solidariteit in de bezuinigingen is ver te zoeken!

Foto: SP Rheden

In de gemeente Rheden moet de komende jaren veel bezuinigd worden, net als in veel andere gemeentes in Nederland. Dit komt doordat de gemeente al jaren minder geld krijgt vanuit Den Haag, hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor veel (nieuwe) belangrijke taken, zoals (jeugd)zorg, begeleiding, dagbesteding, armoedebestrijding, huishoudelijke hulp en het zorgdragen voor voorzieningen zoals bibliotheken en buurthuizen.

Volgens de SP is het dan ook niet uit te leggen dat de gemeente moet bezuinigen, terwijl er bij de landelijke overheid meer dan genoeg geld is. Het college van de gemeente Rheden wijst niet naar Den Haag als veroorzaker van de tekorten, maar naar onze inwoners. Misschien wel naar u of naar uw ouders of uw buurjongen. Want volgens het College worden de de financiële problemen veroorzaakt door 'disbalans in demografie'. Hiermee bedoelen ze dat er in de gemeente Rheden meer armoede is dan gemiddeld, er veel ouderen leven, er veel jongeren zorg nodig hebben, en veel mensen een bijstandsuitkering en/of sociale huurwoning hebben.
Veel van de voorgestelde bezuinigingen treffen juist deze (kwetsbare) doelgroepen.

De SP is verontwaardigd en boos over deze manier van denken. Het getuigt niet van solidariteit om de schuld neer te leggen bij kwetsbare inwoners, terwijl de inwoners met de sterkste schouders en de dikste portemonnee worden ontzien. Er wordt bijvoorbeeld bezuinigd op de bibliotheek, op het aantal uren dagbesteding, op de toegang tot jeugdzorg, op huishoudelijke hulp en op regelingen voor mensen in langdurige armoede. Door de Onroerend Zaakbelasting (OZB) te verhogen zouden die bezuinigingen deels voorkomen kunnen worden, maar dat willen de coalitiepartijen niet. Alle inwoners gaan wel iets meer betalen om de kosten van afval en riool te dekken, maar de OZB wordt niet verhoogd.

Fractievoorzitter Jorine Dirks: "Jaren geleden stond de gemeente Rheden nog bekend als een sociale gemeente, maar met deze bezuinigingen slaat de gemeente echt nog verder rechtsaf. Ik ben ervan overtuigd dat mensen bereid en in staat zijn tot solidariteit. Meer belasting betalen is misschien geen populaire maatregel, maar ik hoor mensen die best wel een paar tientjes meer OZB willen betalen als dat betekent dat daardoor de bieb kan openblijven en we goede zorg kunnen blijven bieden voor onze inwoners."

Kortom, de SP staat voor solidariteit. Dat is onze boodschap die we ook tijdens de raadsvergadering van 12 november over de bezuinigingen zullen uitdragen.

Staat u ook voor solidariteit? Laat uw boodschap voor de gemeente achter bij de SP! Dat kan via een mail of via de Facebookpagina van SP Rheden of kom bij ons langs:

  • Vrijdag 1 november 10:30 uur – 12:00 uur bibliotheek/Churchillplein Velp
  • Zaterdag 2 november 10:30 uur – 12:30 uur weekmarkt Rheden
  • Woensdag 6 november 9:30 uur – 11:30 uur weekmarkt Dieren
  • Zaterdag 9 november 10:30 uur – 13:00 uur Callunaplein Dieren

U bent hier