h

Bezuinigingen in Rheden: solidariteit of coalitiebelangen

18 november 2019

Bezuinigingen in Rheden: solidariteit of coalitiebelangen

Foto: SP Rheden

Tijdens de begrotingsvergadering van 12 november jl. werden de plannen van het College voor de komende jaren besproken dor de gemeenteraad. En die plannen omvatten een jaarlijkse bezuiniging van ruim 6,5 miljoen euro.

Dit is nodig vanwege oplopende tekorten, vooral in het sociaal domein, zoals de WMO en Jeugdzorg. Volgens ons college wordt dat veroorzaakt door de 'disbalans in onze populatie', en ze bedoelen daarmee dat er veel dure, namelijk hulp- en zorgvragende mensen in Rheden wonen. Volgens de SP zijn de tekorten voor een groot deel veroorzaakt door landelijk beleid, en zou er meer geld (voor bv de Jeugdzorg) uit Den Haag moeten komen voor de lokale (zorg)taken. Sinds 2015 is daar namelijk enorm op bezuinigd. De lokale tekorten nu afwentelen op het sociaal domein vindt de SP eenzijdig en niet solidair. In de afgelopen jaren is er niet gespaard om de verwachte stijgende zorgkosten het hoofd te bieden. Belastingen werden laag gehouden en er werd steeds ingeteerd op de Algemene Reserve.

De SP, GroenLinks en GPR/B stelden samen als gezamenlijke oppositie maar liefst 24 voorstellen op voor andere keuzes. Het ging om voorstellen om minder te bezuinigen op bijvoorbeeld de jeugdzorg, dagbesteding, de Gelrepas en toeslagen voor inwoners in armoede, maar ook over bijvoorbeeld het niet invoeren van bezuinigingen op de bibliotheek, sportstimulering, speelplaatsen, verkeerseducatie en klimaatmaatregelen.

Deels zouden die voorstellen gefinancierd kunnen worden door een verhoging van de onroerendzaakbelasting. We denken namelijk dat veel inwoners wel bereid zijn een paar tientjes per jaar meer te betalen, als we ons dan als gemeente een sociale gemeente kunnen blijven noemen. En juist dat bleek voor alle coalitiepartijen een absolute 'no-go'. Over de inhoud van voorstellen werd door hen dan al niet meer gesproken.

De SP is echt van mening dat er andere keuzes te maken waren, en is teleurgesteld en boos dat de coalitie heeft gekozen voor deze bezuinigingen, en onze voorstellen niet serieus heeft genomen. Zelfs de bibliotheek zal, ondanks alle protesten, een ton per jaar moeten bezuinigen – maar mag geen vestiging sluiten..

De eindconclusie? Coalitiebelangen zijn bij de VVD, CDA, D66, PvdA en CU belangrijker dan solidariteit. De OZB is blijkbaar heilig en mag niet verhoogd worden, ook al betekent dat dat er pijnlijke maatregelen moeten worden genomen. Er waait een gure rechtse wind in Rheden!

U bent hier