h

Buurten en meten in Velp

2 februari 2020

Buurten en meten in Velp

Foto: SP Rheden

Op zaterdag 1 februari trok een groepje SP-ers Velp in. De veelbesproken en nu actuele plannen voor een SnelFietsRoute (SFR) van Arnhem naar Dieren, lijken in Velp op de meeste moeilijkheden te stuiten. We wilden zelf preciezer weten waar de voorkeurstracés liggen, hoe breed de wegen en stoepen daar zijn, wat de mogelijkheden zijn om te rijden en te parkeren, en wat omwonenden er van vinden.

Zo wandelden we samen door een deel van de Zuider Parallelweg, de Laarweg, de Kerkallee, en nog een stuk Zuider Parallelweg, en spraken we met een aantal inwoners. Her en der werden maten opgenomen en genoteerd.

In de Raadsvergadering van eind januari is, ook door de SP-fractie, goedkeuring gegeven voor de aanleg van het fietspad van Larenstein naar de HAN, langs het spoor en door de spoortunnel. De SP was één van de partijen die benadrukt hebben dat deze keuze geen 1e stap moet zijn in een beslissing over het tracé van de SFR, en het college heeft dit beaamd. In maart zal de SFR op de agenda van de raad staan. Het college heeft toegezegd dat de inbreng van inwoners bij de inwoneravonden in januari, meegenomen zal worden.

De SP is erg benieuwd naar de definitieve keuze, en de mogelijke en gekozen oplossingen voor knelpunten.

Wilt u de SP ook uw mening laten horen over de SFR? Mail ons!

U bent hier