h

SP Rheden staat achter huurders Velp Zuid

17 juni 2020

SP Rheden staat achter huurders Velp Zuid

Dertig huurders aan de Dr Schaepmanstraat in Velp zijn boos omdat zij niet worden betrokken bij de uitwerking van de plannen rondom sloop en renovatie van hun buurt. De SP Rheden staat achter deze huurders en wil van Vivare weten waarom er gekozen is voor deze manier van werken.

Namens de SP heeft Henk Molenaar onderstaande brief naar Vivare gestuurd.

"Op de site van Vivare staat onder het kopje Nieuws bij punt 6 het volgende:
‘In de wijken worden diverse initiatieven opgestart. We kijken naar elkaar en helpen elkaar. Samen staan we sterk’. En elders op de site: ‘Samen werken aan een fijne buurt’.
Gelet op de spandoeken, de open brief op de website Rheden Nieuws en het artikel in de Gelderlander van 9 juni jl.ervaren de bewoners van deelgebied 5 dit helaas anders. Ook als SP afdeling Rheden hebben wij dergelijke signalen ontvangen van bewoners.

‘Geen inspraak’ vinden de bewoners en dat is vreemd in een gemeente waar burgerparticipatie met hoofdletters wordt geschreven. In de prestatieafspraken 2020 staat onder Strategische Doelen: ‘Gemeente en Vivare streven naar leefbare wijken. Onder leefbare wijken verstaan we de mate waarin de omgeving past bij de eisen en wensen die door de mensen die er wonen worden gesteld’ (pagina 8). Op pagina 9 onder  Prestatieafspraken 2020 staat: ‘..om de bewoners goed te betrekken zijn er twee klankbordgroepen samengesteld, waarin een aantal bewoners, HVR, Vivare en de gemeente in overleg de plannen optimaliseren.’
Dat dit anders kan bewijst de herstructurering van het van Kolplein e.o. een aantal jaren geleden. In het sociaal plan voor dit deel van Velp Zuid staat onder Bewonersparticipatie o.a. ‘In deze werkgroep hebben een tiental bewoners Vivare en een architect anderhalf jaar lang samengewerkt aan een goed plan voor dit gedeelte van de wijk. De HVR heeft de bewoners gedurende dit traject ondersteund.’
Onze vraag is waarom in de plannen betreffende de Dr. Schaepmanstraat niet is gekozen voor een dergelijke constructie. Gelijke monniken, gelijke kappen!

Als reden voor gedeeltelijke sloop (37 keer) en planmatig onderhoud inclusief energetische maatregelen (109 keer) wordt aangegeven dat het hier gaat om “stedenbouwkundige en logistieke overwegingen”. De woningen die vallen onder dit deel van het project stammen uit dezelfde tijdsperiode en hebben dezelfde levensduur. Graag horen wij welke overwegingen hebben geleid tot deze aanpak.

In de Gelderlander wordt gesproken over de belangrijke rol van de totale vraag naar woningen en de betaalbaarheid van de woningen. Er worden 37 woningen gesloopt en 38 teruggebouwd. De huurprijzen (prijspeil 2020) variëren van €619 tot €737. In hoeverre past dit binnen de belangrijke rol van aanbod en betaalbaarheid van huurwoningen?
Tevens konden we lezen dat er meer openbaar groen komt, maar daarvoor worden de tuinen kleiner en zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De vraag is komen hier de bekende parkeerkoffers zoals elders in de wijk voor terug?

In het geval van planmatig onderhoud bij 109 woningen moet 70% van de bewoners hun fiat geven. Wat zijn de gevolgen voor de plannen als de 70% voor het planmatig onderhoud niet wordt gehaald? En wat zijn dan de gevolgen voor het te slopen deel van de woningen aan de zuidzijde van de Dr. Schaepmanstraat?

Wij, als SP afdeling Rheden spreken de hoop uit dat mooie woorden op de site van Vivare en uit de Prestatieafspraken 2016-2020 alsnog worden  bewaarheid. Wij horen graag uw reactie op onze vragen en zorgen.
Met vriendelijke groet,
Namens de SP Afdeling Rheden
Henk Molenaar"

U bent hier