h

SP biedt wethouder zwartboek over huishoudelijke hulp aan.

24 september 2020

SP biedt wethouder zwartboek over huishoudelijke hulp aan.

Foto: SP Rheden

Sinds dit voorjaar is het in de gemeente Rheden onrustig op het gebied van huishoudelijke hulp. In het kader van een pilot zou bij sommige mensen als bezuinigingsmaatregel een schoonmaakbedrijf in plaats van huishoudelijke hulp ingezet worden.

Al snel deelden verontruste inwoners hun zorgen met de SP. In de raadsvergadering van juni hebben we deze eerste verhalen met de gemeenteraad gedeeld. In de zomer bleef het SP-meldpunt echter veel meldingen ontvangen over de problematiek. Daarom kaartte de SP in september dit onderwerp opnieuw aan in de gemeenteraad. Tijdens een bijeenkomst over de stand van zaken van bezuinigingen in het sociaal domein bood de SP een zwartboek aan wethouder Hofstede en deelde zo de verzamelde klachten met het college en de raad.

De SP sprak in de afgelopen periode ruim 80 mensen, soms meerdere keren, over hun ervaringen met de gemeente en de huishoudelijke hulp. Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter, vertelt over de vele schrijnende verhalen, die zij hoorde: “Zowel inwoners, die huishoudelijke hulp ontvangen, als medewerkers van de huishoudelijke hulp en leidinggevenden van thuiszorgorganisaties wisten de SP te vinden. Veel klachten gingen over onvrede over de gedwongen overstap naar een schoonmaakbedrijf, soms na jaren een vaste huishoudelijke hulp. Inwoners waren ook niet te spreken over de communicatie van de gemeente: er waren lange wachttijden, inwoners moesten veel moeite doen om een consulent te spreken en verkeerden in onzekerheid over het verlengen van een indicatie. Sommige inwoners kwamen hierdoor zelfs tijdelijk zonder hulp te zitten.

Voor de SP geldt dat de slechte financiële situatie van de gemeente Rheden niet op het bordje van kwetsbare inwoners gelegd mag en moet worden. Met een voortzetting van de pilot van schoonmaakhulp in plaats van huishoudelijke hulp moet jaarlijks 400.000 euro bespaard gaan worden. Voor de SP is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat de huidige pilot veel te voortvarend is uitgevoerd, dat en fouten zijn gemaakt en dat deze schoonmaakhulp niet passend is voor iedereen. Daarom zal de SP in de raadsvergadering van 29 september komen met en voorstel voor een pas op de plaats. Huishoudelijke hulp is meer dan schoonmaakhulp!

U bent hier