h

SP-succes in Den Haag: Minder bureaucratie voor leraren

21 november 2021

SP-succes in Den Haag: Minder bureaucratie voor leraren

Het onnodige lerarenregister wordt afgeschaft. De initiatiefwet
van de SP en SGP om dat mogelijk te maken is vandaag ook in de Eerste Kamer aangenomen. In het lerarenregister moeten leraren aangeven welke scholingen en opleidingen ze hebben gevolgd. In de praktijk betekent dit voor hen vooral veel meer werk, maar het levert hen verder niks op.
SP-Kamerlid Peter Kwint diende de initiatiefwet in: ‘Dit bureaucratische register is van bovenaf opgelegd door de minister. Nu zijn de leraren zelf weer aan zet om wat te bedenken wat wél werkt. Natuurlijk moeten ook zij bijscholen zo nu en dan. En uit alles blijkt dat ze dat ook zonder deze onzin allang doen. Maar vooral moeten ze zich meer bezig kunnen houden met wat zij het allerliefst doen: Lesgeven aan onze kinderen.’

Steun van leraren en scholen om het register af teschaffen was vrijwel unaniem. Omdat minister Slob van onderwijs zelf niet opschoot, besloten de SP en de SGP om er maar zelf werk van te maken. De noodzaak om de bureaucratie aan te pakken is volgens Kwint erg groot: ‘Terwijl klassen overvol zitten en klassen soms zelfs naar huis gestuurd worden, hebben leraren te maken met veel te veel bureaucratie. Ik hoop dat we met het aannemen van deze wet daar verandering in kunnen brengen.’

U bent hier