h

College voert aangenomen motie niet uit

3 januari 2022

College voert aangenomen motie niet uit

In juli jl werd met een grote meerderheid (21 voor, 4 tegen) de SP motie aangenomen waarin het college van Rheden werd opgeroepen 'zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vanaf 1 oktober 2021 een vrijstelling in te voeren voor giften tot een bedrag van 1200 euro per jaar voor inwoners, die een bijstandsuitkering ontvangen'.

De SP fractie vroeg in eerste instantie om invoering per 1 augustus, maar het College gaf aan dat dit onmogelijk was in verband met de vakantieperiode, en stelde zelf 1 oktober voor.

Helaas bleek onlangs, naar aanleiding van vragen van de SP, dat deze motie niet is uitgevoerd. Het college meldt dat dit weliswaar de bedoeling was, maar dat 'als gevolg van uitval dit nog niet volgens opdracht en voorgenomen planning is gerealiseerd'. Het college geeft ook aan dat 'het college het betreurt dat de raad niet tijdig en actief is geïnformeerd dat het beoogde tijdpad niet haalbaar is gebleken'.

Lyan van Vliet, fractievoorzitter SP Rheden:  'Behalve dat hier sprake is van schoffering van de raad, is hier ook sprake van schoffering van inwoners. Armoede is voor velen een groot probleem, en met deze motie gaf de raad opdracht het voor sommigen makkelijker te maken iets extra's te ontvangen. Het college maakt plannen voor de bestrijding van armoede, en dat is goed. Maar vlotte uitvoering van deze motie zou ook een rol kunnen spelen, en het is ernstig dat dit zo achteloos met enige maanden vertraagd wordt.'

De SP fractie heeft vervolgvragen gesteld, en wil een duidelijk tijdpad en duidelijke toezeggingen over invoering en communicatie naar inwoners.

U bent hier