h

Kwijtschelden is niet zo eenvoudig!

31 maart 2022

Kwijtschelden is niet zo eenvoudig!

Foto: SP Rheden
 

Bij de laatste Rhedense raadsvergadering op 15 maart 2022 heeft de SP fractie vragen gesteld over de gang van zaken rond de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022. Dit naar aanleiding van signalen uit de Rhedense samenleving.

Henk Molenaar, raadslid voor de SP in Rheden: 'De SP fractie heeft vaak mondelinge of schriftelijke vragen gesteld over de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, in elk geval in de jaren 2011, 2017, 2018, 2019 en 2020. Ook in onze laatste raadsvergadering voorlopig moeten we dit onderwerp helaas weer aan de orde stellen. De problemen rondom de  kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen veroorzaken iedere keer veel onrust en stress bij onze inwoners. Het is belangrijk dat dit goed geregeld gaat worden!'

In de oriënterende vergadering van 6 oktober 2020 zegt de wethouder dat in Rheden de kwijtscheldingsprocedure transparant, zorgvuldig en helder is. Men denkt met de inwoner mee, maar erkent dat een betere uitleg gewenst is.

Concreet geval van 1 inwoner, waarvan we weten dat dit niet het enige geval is: Je hebt al jaren automatische kwijtschelding. Je hebt altijd toestemming gegeven om alles automatisch te laten toetsen door het Inlichtingenbureau. Tot en met 2020 leverde dit geen enkel probleem, want jouw persoonlijke situatie is al jaren dezelfde.

De aanslag 2021 gaat vergezeld met een brief dat er géén automatische kwijtschelding kan worden verleend. Formulier ingevuld. Opgestuurd met alle bescheiden en alsnog kwijtschelding.

Aanslag 2022. Alleen aanslag, geen begeleidend schrijven. Zelfredzaam maar weer een formulier ingevuld en opgestuurd met alle bescheiden.

De persoonlijke omstandigheden zijn nog steeds als die tot en met 2020. We hebben de onderstaande vragen gesteld en die zijn inmiddels ook beantwoord.

Vraag: Waarom zadelen we inwoners uit deze groep nog steeds op met het alsnog indienen van een aanvraag tot kwijtschelding?
Antwoord: Door een foutieve technische inrichting en foutieve selectie zijn 354 (31%) van de 1132 toekenningen uit 2021 zijn onterecht niet automatisch getoetst. 60% hiervan heeft inmiddels zelf kwijtschelding aangevraagd. De over 40% (140 inwoners) ontvangt 22 of 23 maart een brief dat er alsnog (automatisch) getoetst wordt en ze daar niet voor hoeven doen. Het proces is vertraagd, het is niet zo dat de mensen gedupeerd worden of hun rechten niet behouden.

Vraag: Hoe past dit binnen het meedenken met de inwoner?
Antwoord: Helaas is deze toetsing bij een aantal inwoners niet gegaan zoals het zou moeten. De toetsing wordt daarom alsnog versneld uitgevoerd of automatisch zodat de inwoners die recht hebben op kwijtschelding hiervoor alsnog in aanmerking komen. We vinden het belangrijk dat er meegedacht wordt met de klant. We gaan de uitvoering ook een maand vervroegen, zodat we meer ruimte hebbben voor het uitvoeren van het draaiboek/controles.

Vraag: Hoe past dit binnen de kaders van transparant, zorgvuldig en helder?
Antwoord: De procedurefout(systeem) is pas naar aanleiding van deze raadsvragen opgevallen. We hebben direct een herstelactie ingezet. De Connectie gaat in overleg met de leverancier om extra controlemomenten in te bouwen in het betalingssysteem.

Vraag: Hoe past dit binnen de gewenste betere uitleg?
Antwoord: Vanuit de Connectie
is dit jaar extra aandacht besteed aan betere uitleg van de aanslagen en kwijtschelding. De aanslag is bijvoorbeeld opnieuw beschreven en de kwijtscheldingsbrieven en invorderingsbrieven zijn begrijpelijker en vriendelijker opgesteld. Overigens voorkomen deze verbeteringen geen procedurefouten.

De Connectie is een samenwerkingsverband tussen de gemeentes Arnhem, Renkum en Rheden.

De SP afdeling Rheden kijkt met belangstelling uit naar de gang van zaken in 2023!

Heeft u nog problemen dan wel vragen over uw kwijtschelding 2022 laat het ons dan weten via rheden@sp.nl

U bent hier