h

Afscheid fractie gemeenteraad

2 april 2022

Afscheid fractie gemeenteraad

Foto: SP Rheden

Op dinsdag 29 maart namen alle raadsleden afscheid tijdens een bijzondere bijeenkomst in het tijdelijke gemeentehuis in Arnhem. Voor de SP Rheden was dit ook een voorlopig afscheid van de gemeenteraad. Lyan van Vliet heeft tijdens deze bijeenkomst een oproep gedaan richting de andere fracties.

"Voorzitter,

vanaf 2006 zit de SP in de Rhedense gemeenteraad. Eerst met 3 raadsleden, toen 2, toen 5, toen 4 - volop variatie bij ons. De komende periode hebben we helaas geen zetels, en zullen we hierbinnen helaas niet kunnen meepraten.

Al die jaren hebben we van ons laten horen bij alle langskomende onderwerpen, van goederentreinen tot woningbouw tot de posbank, en zijn wij op onze manier de luis in de pels geweest. Het neoliberale systeem is volgens ons heel vaak slecht voor mensen, en dat zien we ook in de mooie gemeente Rheden. We zijn opgekomen voor misstanden, ik noem alleen workfast en het schoonmaakbedrijf bij de huishoudelijke hulp. We hebben gestaan aan de zijde van degenen met weinig geld, die bv kwijtschelding nodig hebben en zichzelf niet kunnen, durven laten horen. We hebben geluiden uit de samenleving naar binnen gebracht, naar deze bestuurlijke bubbel.

De enorm lage opkomst bij de laatste verkiezingen is een signaal. Van hen die afgehaakt zijn, die er niet meer in geloven, die niet meer denken dat de politiek er toe doet of dat ze van de politiek iets te verwachten hebben. De afgehaakten, ze haken niet alleen af van de politiek, maar als we niet uitkijken van de hele maatschappij. Hoe komt dat, wat doen we fout hier in deze bubbel, waarom denken zij dat ze niets te verwachten hebben van de politiek. Of hebben ze gewoon gelijk?

En dan zijn er de onmisbaren, voor wie we zo hard geklapt hebben tijdens corona. Die heel druk bezig zijn hun eigen bestaan op de rails te houden en hun eigen broek op te houden, en daarom echt geen tijd hebben voor overlegtafels en participatie. Zien wij hen voldoende?

Voor alle fracties, de burgemeester, het college en de griffie hebben we als afscheidscadeau een boek over deze onmisbaren meegenomen. Geschreven door voormalig SP voorzitter Ron Meyer, en door mij al eerder aangehaald tijdens de Kadernota-bespreking. Ron schetst zijn jeugd in de arbeidersklasse, een oud woord voor een grote bestaande groep mensen. Voor jullie allen heb ik hier een exemplaar liggen, kom het zo maar even halen.

Met daarbij de oproep eens wat vaker te kijken met de blik van deze afgehaakten, en deze onmisbaren. Zij die niet dezelfde maatschappelijke en financiƫle positie hebben als jullie, als wij.

Wij gaan door en zullen buitenparlementaire actief zijn, we zullen oog blijven hebben voor de tweedeling, voor de onmisbaren en de afgehaakten, en wij zullen ook deze jaren de weg naar het gemeentehuis voor en met hen wel kunnen vinden. En over 4 jaar zijn we terug.

Maar jullie, jullie moeten het nu zonder ons gaan doen. Onze opdracht voor alle raadsleden: wees kritisch, vraag door, verschans je niet alleen op het gemeentehuis, heb oog voor de mensen die je niet vanzelf ziet - zie de tweedeling en wil die zien, doe je ogen daar niet voor dicht.

En tenslotte de inwoners, voor jullie blijven we net zo bereikbaar en aanwezig als altijd. Bel ons, mail ons, spreek ons aan, en we kijken samen wat we kunnen doen.

20 jaar geleden al werden de volgende regels geschreven door Karel Glastra van Loon, en voor ons blijven die gelden:

Blijf niet mokkend aan de kant staan

Stel een daad en toon je moed

Laat je woede hand in hand gaan

Met het goede dat je doet

Voorzitter, dank voor jullie aandacht."

U bent hier