h

Maak kennis met: Maaike de Klerck

18 juli 2022

Maak kennis met: Maaike de Klerck

Foto: SP Rheden

Tijdens de Ledenvergadering op maandag 4 april 2022 is er een nieuw
afdelingsbestuur gekozen, met daarin ervaren en nieuwe bestuursleden. De komende tijd zullen alle bestuursleden zich voorstellen. Deze keer stelt Maaike de Klerck zich voor.

Mijn naam is Maaike de Klerck, ik ben al even in de zestig jaar oud, vrijgesteld van betaalde arbeid en woon in Dieren. Ik doe een nieuwe bestuursperiode mee voor het praktische actie- en straatwerk en om betrokken te zijn bij het terugbrengen van de SP in de gemeenteraad in 2026.

Onderwerpen waar ik me in verdiep zijn de tweedeling in kansrijk en kansarm in de samenleving, ook wereldwijd, klimaatverandering en natuur, (jeugd)zorg en de dreigende komst van vliegveld Lelystad, het vliegveld zonder vrij vliegruim.

De SP kwam 17 jaar geleden in mijn leven tijdens de demonstratie 'Keer het Tij' in Amsterdam tegen de bezuinigingsplannen op de WAO. Ik werd SP lid en ik heb er geen spijt van.

Ik werkte in de (jeugd)zorg met lichamelijk gehandicapten in Het Dorp Arnhem, met minder begaafde kinderen in een kinderhuis, bij Blijf van m’n Lijf in Groningen, het Jongeren Adviescentrum in Utrecht en bij de jeugdbescherming en pleegzorg in Arnhem, Lindenhout. Met mijn overleden vriendin samen bracht ik een pleegzoon groot.

Ik wandel, fiets en kampeer graag en heb een groentetuin bij de Dierense Tuinders Vereniging in Spankeren. Als alleenwoner breng ik graag tijd met vrienden door, samen eten, op stap in de natuur. Of met mijn tomaten-vrienden, op stap op straat.

De foto is onderdeel van de SP-actie ‘0 % is genoeg’ tegen huurverhoging in de zomer van 2020.

U bent hier