h

SP Rheden start wooncampagne

8 november 2022

SP Rheden start wooncampagne

Foto: SP
 

In Nederland moet je kunnen rekenen op een goed en betaalbaar huis. Zo simpel is het. Maar we zitten in een wooncrisis: een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden. Politici maakten van wonen een markt en besloten hard te bezuinigen. De gevolgen raken grote groepen in de samenleving hard. Ook in onze gemeente.

De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn enorm, de huren voor veel mensen veel te hoog en het onderhoud laat vaak ook nog te wensen over. Teveel huurwoningen zijn nog slecht geïsoleerd, waardoor mensen nu in de problemen komen door de hoge energierekening. Terwijl de wachtlijsten voor een huurwoning enorm zijn, zien we ook om ons heen gebouwen en woningen langdurig leeg staan. Niet alleen huurwoningen, maar ook koopwoningen worden in toenemende mate onbetaalbaar. Vooral voor starters. De woningmarkt zit op slot en lokale gemeentebesturen zoeken hun heil in doorstroming, terwijl betaalbare woningen niet meer gebouwd worden. Senioren kunnen niet kleiner wonen, want dan moeten ze soms meer gaan betalen!

Jeroen Kuijpers, bestuurslid van de SP Rheden: “De komende maanden zullen we regelmatig met inwoners in gesprek gaan over wonen. We gaan bewoners vragen hoe ze hun woonsituatie ervaren en waar ze werkelijk behoefte aan hebben. Niet alleen in de wijken, maar ook in diverse winkelcentra gaan we het gesprek aan. Kennen de inwoners leegstaande panden? Hoe is het onderhoud van hun (huur)woning? Wat zijn mogelijke oplossingen voor de wooncrisis in onze gemeente? We zijn onze campagne begonnen met een buurtonderzoek aan de Havelandseweg in Rheden.

Wilt u ook meepraten over dit onderwerp? Uw ideeën voor de wooncrisis of uw ervaring over uw huurwoning met ons delen? Neem dan contact op met de SP via rheden@sp.nl

U bent hier