h

Heel de Mens een stukje groener.

6 juni 2023

Heel de Mens een stukje groener.

Foto: Matt Hrkac from Geelong/Melbourne, Australia / Socialist Alternative banner at the Global Climate Strike 2021 in Melbourne, Australia.

Op 3 juni, tijdens het SP-congres, is een vernieuwd beginselprogramma vastgesteld - een belangrijke mijlpaal sinds het laatste programma van 1999. De afdeling Rheden heeft hier ook een  bijdrage aan geleverd.

We hadden als afdeling de sterke wens om een vierde kernwaarde aan het programma toe te voegen: "Het behoud van het leven op aarde." Echter, dit initiatief vond weinig weerklank tijdens de eerste regioconferentie. Ondanks deze tegenslag bleven we vastberaden.

Tijdens de tweede regioconferentie brachten we onze voorgestelde kernwaarde opnieuw onder de aandacht. Hoewel deze niet werd opgenomen, vond de bijbehorende tekst wel gehoor:
"Het behoud van leven op aarde staat onder druk door de roofbouw van het huidige kapitalisme. Dit leidt tot vernietiging van de leefomgeving, oorlogen en vluchtelingenstromen. Onze manier van leven moet veranderen om de natuur en daarmee de mens te redden."

Samen met de afdeling Eindhoven, die een gelijkgestemd voorstel had, dienden we ons aangepaste voorstel in. Het congres nam ons voorstel over, maar de vierde kernwaarde werd helaas niet goedgekeurd.

Binnenkort zal onze bijdrage te lezen zijn in de vernieuwde versie van "Heel de Mens". Zo blijkt maar weer dat ook een kleine afdeling grootse dingen kan bewerkstelligen. 

Reactie toevoegen

U bent hier