h

Red het Gelre en vele anderen in de Tweede Kamer Den Haag

16 juli 2023

Red het Gelre en vele anderen in de Tweede Kamer Den Haag

Op donderdag 22 juni was de SP Rheden aanwezig bij het Kamerdebat in de Tweede Kamer der Staten Generaal in Den Haag. Voorafgaand aan het debat vond een SP-podium plaats, met Lilian Marijnissen en Jimmy Dijk. Twee vertegenwoordigers namens het Gelre en het HAGA ziekenhuis uit respectievelijk Zutphen en Zoetermeer kregen het woord. Beiden spraken vol passie over de acute sluiting van de kraamafdeling in het Gelre en de voorgenomen besluiten in Zutphen en Zoetermeer. Er werd gesproken over het sluiten van de Spoedeisende Hulp (SEH) buiten kantooruren.

Lilian Marijnissen sprak haar steun uit voor de acties in beide ziekenhuizen. Ze sprak over haar zorgen in de zorgsector in het algemeen en vroeg aandacht voor het "Nationaal Zorgfonds". Iedereen is het erover eens dat de acute zorg onder hoge druk staat. Daar gaat het debat vandaag ook over. Wat zijn de oplossingen? Langere reistijden en dreigende ongelukken? Of investeren in betere werkomstandigheden voor zorgpersoneel, zodat het weer aantrekkelijk wordt om in de zorg te werken en het personeelstekort aan te pakken. Zodat hulp op aanvaardbare afstand beschikbaar blijft. Dat is het doel.

Andere Kamerleden van de PvdA, CDA en BBB uitten ook hun steun en hun zorgen over de situatie in de zorg. Ze spraken over het sluiten van afdelingen, het sluiten van twee ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen, en de nieuwbouw van een ziekenhuis in Joure. Caroline van der Plas, BBB, benadrukte dat het sluiten van posten zou betekenen dat mensen verder moeten reizen, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn.

Minister Kuijpers kwam ook naar het SP-podium om enkele vragen te beantwoorden. Zijn antwoorden waren zeer politiek correct en weinig hoopvol. Hij sprak waardering uit voor de acties, maar kon geen toezeggingen doen.

Ongeveer 80 mensen trokken in spreekkoren naar de Kamer, waar spreken op de publieke tribune verboden is. Tijdens het debat kregen de fracties de gelegenheid om hun standpunten duidelijk te maken, wat soms heftige discussies opleverde.

Lilian vroeg de minister om een goedgekeurde motie uit te voeren om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de plannen van de ziekenhuisdirecties. De minister verklaarde echter dat de directies voldoende onderzoek hadden gedaan. Het personeelstekort werd aangehaald als reden voor de sluitingen en was volgens hem de enige verantwoording.

De meeste Kamerleden besteedden veel aandacht aan de publieke tribune, die niet altijd stil bleef. Na de lunch gaf de minister antwoord, waarbij een groot aantal organen en samenwerkingsverbanden aan de orde kwamen die voor ons niet allemaal bekend waren. Al met al bood de minister een luisterend oor, maar deed weinig tot geen toezeggingen.

Het debat was nog niet afgelopen, maar de bus uit Zutphen vertrok op tijd. Conclusie: De reddingsactie voor de zorg is nog niet voltooid. Zeker nu de VVD het kabinet heeft laten vallen, is het perspectief somber. Er wacht ons nog meer strijd.

Reactie toevoegen

U bent hier